Svitavské víceboje

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Svitavy, z. s.

Datum

30.04.2022 - 01.05.2022

Místo

Svitavy (U stadionu 17, 568 02 Svitavy)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Ondřej Klička 604660355 ondrej.klicka@centrum.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Josef Marek
Časomíru zajišťuje atletický oddíl TJ Svitavy

Startují

ročníky 1932 - 2008
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2013 - 2018
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2018
ročníky 2011 - 2012

ROZDĚLENÍ KATEGORIÍ A ROZSAH VÍCEBOJŮ:
Přípravka* (ročníky 2013 a mladší):  trojboj (dálka, 60 m, míček)
Nejmladší žáci a žákyně (ročníky 2011 a 2012):  čtyřboj
Mladší žáci a žákyně (ročníky 2009 a 2010):  pětiboj
Starší žákyně (ročníky 2007 a 2008):  sedmiboj (2denní)
Starší žáci (ročníky 2007 a 2008):  devítiboj (2denní)

* pozn.: Hoši a dívky v kategorii Přípravka závodí společně, ale klasifikováni a vyhlašováni budou zvlášť.

 

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 600 m, dálka, kriket, čtyřboj
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, dálka, kriket, trojboj
Atletická přípravka-dívky 60 m, 600 m, dálka, kriket, čtyřboj
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, dálka, kriket, trojboj
Juniorky sedmiboj
Muži 200 m
Žáci 60 m, 300 m, 1000 m, 1500 m, 100 m př., výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g, devítiboj
Ml. žáci 60 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, oštěp 500g, kriket, pětiboj
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, oštěp 400g, kriket, pětiboj
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, sedmiboj

Technická ustanovení

V sobotu proběhnou vložené disciplíny jako kvalifikace na Letní olympiádu dětí a mládeže (LODM) pro kategorie mladšího a staršího žactva.

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí ředitel závodu podle výkonnosti.

Ve všech technických disciplínách vícebojů s výjimkou výšky a tyče má každý závodník 3 pokusy. 

Pořadatel si vyhrazuje právo z kapacitních důvodů přihlášku závodníka odmítnout. V takovém případě bude seznam odmítnutých přihlášek zveřejněn po uzavírce na www.atletikasvitavy.cz.

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového pořadu v průběhu závodu dle počtu přihlášených závodníků, to se týká i vložených disciplín. Případné změny budou vyhlášeny rozhlasem.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v prostoru cíle vždy od 8:30 hodin.

Startovné

Přihláška předem:

  • Trojboj a čtyřboj: 100,- Kč
  • Pětiboj: 200,- Kč
  • Sedmiboj a devítiboj: 400,- Kč
  • Kvalifikace na LODM: 80,- Kč za jeden start

Přihláška na místě (za zvýšené startovné a pouze v případě, že nebude kapacita v kategorii naplněna!):

  • Trojboj a čtyřboj: 150,- Kč
  • Pětiboj: 300,- Kč
  • Sedmiboj a devítiboj: 600,- Kč
  • Kvalifikace na LODM: 120,- Kč za jeden start

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 01.04.2022 00:01 do 28.04.2022 20:00.

Závodníky přihlašovat k víceboji příslušné kategorie. 

Starty do vložených disciplín v rámci kvalifikace na LODM přihlašovat jednotlivě.    

Časový pořad

sobota, 30.4.2022

Čas Disciplíny
06:00 pětiboj Žcm pětiboj Žkm sedmiboj Žky sedmiboj Jky čtyřboj EleH čtyřboj EleZ trojboj EleHm trojboj EleZm devítiboj Žci
10:00 60 m př. Žcm Běh výška Žcm výška Žkm kriket EleH
10:10 60 m př. Žkm Běh
10:20 100 m př. Žci Běh kriket EleZ
10:30 100 m př. Žky Běh
10:50 60 m EleH Běh kriket Žcm
11:00 dálka EleHm dálka EleZm kriket Žkm
11:10 60 m EleZ Běh
11:20 disk 1kg Žci
11:30 výška Žky dálka EleH
11:40 60 m EleHm Běh 60 m EleZm Běh
11:50 60 m Žcm Běh
12:00 dálka EleZ
12:10 60 m Žkm Běh kriket EleHm kriket EleZm
12:20 60 m Žky Běh
12:30 tyč Žci dálka Žcm
12:40 600 m EleH
13:00 600 m EleZ dálka Žkm koule 3kg Žky oštěp 500g Žcm
13:20 300 m Žci Běh
13:30 300 m Žky Běh oštěp 400g Žkm
13:40 1500 m Žci
13:50 800 m Žcm
14:10 800 m Žkm oštěp 600g Žci
14:30 150 m Žky Běh
14:40 200 m M Běh

neděle, 1.5.2022

Čas Disciplíny
10:00 60 m Žci Běh dálka Žky
11:00 dálka Žci
11:20 oštěp 500g Žky
12:20 koule 4kg Žci
12:30 800 m Žky
13:20 výška Žci
14:30 1000 m Žci

Parkování

Parkování je možné na parkovišti Svitavského stadionu.

Další informace

Další informace o závodu najdete na www.facebook.com/AtletikaSvitavy.

Svitavské víceboje 2022 SY viceboje casak 2022