Hornická desítka

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s.

Datum

05.11.2022

Místo

Frýdek-Místek (Národní dům, Místek)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Josef Nejezchleba 774405599

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Závod na 10 km - muži 20-34 let, V35, V40, V45, V50, V55, V60, V65, V70, V75, V nad 80 let  ženy 20-34 let, V35, V45, V55, V na 65 let, junioři, juniorky 2003-2006

Závod mílařů - muži do 39 let, nad 39 let, ženy do 34 let, nad 35 let

Závody mládeže - kategorie po ročnících narození od 2007 do 2017, společný běh dorostu a juniorů 2003-2006, nesoutěžní běh rodičů s dětmi 2018 a mladší

Soutěže

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v Národním Domě v Místku od 8.15 hodin. Pro všechny kategorie končí přihlašování 15 minut před startem kategorie

Startovné

Závody mládeže - 50 Kč - hradí se až na místě v den závodu, rodiče s dětmi roč. 2018 a mladší neplatí

Běh pro zdraví - 100 Kč - hradí se až na místě v den závodu

Závod mílařů, závod na 10 km - 400 Kč předem přihlášení závodníci, 300 Kč předem přihlášení občané FM, 200 Kč - předem přihlášení závodníci nad 60 let /roč.1962 a starší/, 0 Kč - předem přihlášení závodníci ročník 1987 - 35.ročník závodu! 500 Kč - přihlášky na místě (pouze při nenaplnění kapacity - rezervováno 30 startovních čísel) 

Úhrada na účet: z ČR - 2301242766/2010, var.sym. datum narození DDMMRR,  z jiných zemí OBAN CZ632010000000230142766, SWIFT/BIC FIOBCZPPXXX, var.sym. dat.nar.DDMMRR

 

Přihlášky

Závody mládeže     Přihlašování v den závodu. Bude probíhat ve velkém sále Národního domu. Každý účastník obdrží po zaplacení startovného kartu, kterou čitelně vyplní. Dítě s ní poběží a v cíli mu bude odebrána - slouží rovněž pro losování tomboly.

Přihlášky předem. Zasílají se na e-mail prihlasky@hornickadesitka.cz. Nutno uvést jméno a příjmení, datum narození, oddíl/školu/obec. Přihlášení předem je nejpozději do 27. 10. 2022. Předem přihlášení závodníci obdrží u prezence startovní číslo se svým jménem. 

Běh pro zdraví         Přihlašování pouze v den závodu.

Závod Mílařů a Závod na 10 km    Na předepsaném formuláři na email:   prihlasky@hornickadesitka.cz,    případně osobně na jiných závodech  nejpozději do 23. 10. 2022, nebo do naplnění kapacity závodu.

Přihláška bude zaevidována až po úhradě startovného!!  Úhrada musí být provedena do týdne od zaslání přihlášky!  O přijetí přihlášky a úhradě startovného bude závodník informován emailem.

Výdej startovních čísel

Závody mládeže - všichni předem přihlášení závodníci obdrží startovní číslo se svým jménem. Na startu obdrží všichni závodníci čip, který jim bude připevněn na nohu, a po doběhu jim bude odebrán. Čip se bude vydávat v označeném stanu u startu. Přístup do stanu a vymezeného prostoru mají pouze závodníci! U kategorií, které nemají start před Národním domem (2017, 2016, 2015, 2014, 2013), se bude vydávat čip přímo na startu. Nesoutěžní běh rodičů s dětmi se běží bez čipů.

Běh pro zdraví - všichni účastníci obdrží při prezenci startovní kartu, se kterou poběží.

Závod mílařů, závod na 10 km - všichni předem přihlášení závodníci obdrží startovní číslo se svým jménem a s čipem. Číslo si připevní na hruď.  

Šatny

Šatny a sprchy. Jsou připraveny ve střední škole POJFM, cca 200 m od startu. Následně je možno věci odložit bezplatně v hlídaných šatnách Národního domu. Nenechávejte věci nikde jinde, kromě hlídaných šaten.

Startovní listiny

Budou průběžně zveřejňovány na webu: www.hornickadesitka.cz 

Výsledky

Výsledky budou zveřejněny na www.atletika.cz, www.atletikafm.cz a https://results.onlinesystem.cz/

Zdravotní služba

Po celou dobu závodu je zajištěna zdravotní služba na označeném místě. 

Časový pořad

sobota, 5.11.2022

Čas Disciplíny
08:15 Zahájení prezence
09:00 rodiče s dětmi 2018 a mladší 80 m
09:10 ročník 2017 150 m
09:20 ročník 2016 300 m
09:35 ročník 2015 300 m
09:50 ročník 2014 300 m
10:06 ročník 2013 300 m
10:20 Vyhlášení vítězů, losování tomboly 2013-2017
11:00 ročník 2012 836 m
11:15 ročník 2011 836 m
11:30 ročník 2010 836 m
11:45 ročník 2009 836 m
12:00 ročník 2008 836 m
12:10 ročník 2007 836 m
12:20 ročníky 2003-06 836 m
12:40 Běh pro zdraví 1 km
13:00 Vyhlášení vítězů, losování tomboly 2003-2012, tombola Běh pro zdraví
14:00 Závod mílařů 3,3 km
14:30 Závod 10 km
15:30 Vyhlášení vítězů závod mílařů, závod na 10 km, losování tombol

Stravování

Všichni účastníci obdrží po doběhu občerstvení.  

Parkování

Parkování pouze na vyznačených parkovištích !! V blízkém okolí je jich dostatek a příchod do 10 minut pěšky! Ulice 8. pěšího pluku, J. V. Sládka, u kina P.Bezruče, parkoviště u OC Frýda, u haly Polárka, parkoviště pod nadjezdem atd. Přímo u místa prezence je uzavřena doprava, vjezd ani výjezd nebude možný od 6.00 do 18.00 hodin ! 

Další informace

Ceny:

Závody mládeže -  

 • Vítězové obdrží dort, tři nejlepší ve všech kategoriích obdrží medaili při vyhlašování.
 • Šest nejlepších ve všech kategoriích obdrží cenu a tričko s emblémem závodu.
 • Předem přihlášení závodníci obdrží startovní číslo se svým jménem, dává se na hruď.
 • Závodníci od 4. do 50. místa v každé kategorii obdrží v cíli pamětní medaili.
 • Losovány budou tomboly s cenami v celkové hodnotě minimálně 35 000 .

Závod mílařů - 

 • všichni předem přihlášení závodníci obdrží po řádném absolvování závodu funkční sportovní tričko s emblémem závodu (do maximálního počtu 200 závodníků).
 • Všichni předem přihlášení obdrží startovní číslo se svým jménem.
 • Všichni závodníci obdrží v cíli pamětní medaili (do maximálního počtu 200)
 • Všichni, kteří závod dokončí, budou zařazeni do tomboly s cenami v hodnotě 15 000 Kč.
 • Pro nejlepší jsou připraveny finanční odměny v celkové výši 10 000 Kč.

Závod na 10 km -

 • Závodníci obdrží po řádném absolvování závodu originální funkční sportovní tričko. Při provedení včasné úhrady startovného (do maximálního počtu 700 závodníků).
 • Předem přihlášení závodníci obdrží startovní číslo se svým jménem.
 • Závodníci obdrží v cíli originální pamětní medaili (do maximálního počtu 700)
 • Závodníci, kteří závod dokončí, budou zařazeni do losování tomboly o ceny v hodnotě minimálně 35 000 Kč.
 • Pro nejlepší jsou připraveny finanční odměny v celkové výši 70 000 Kč.
 • Pro nejlepší občany Frýdku-Místku jsou připraveny finanční odměny ve výši 10 000
 • Prémie za překonání traťového rekordu ve výši 3 500 Kč   muži   29:10 min. Vanko Miroslav /2004/,   ženy 33:08 min.  Kamínková Petra /2001/

Běh pro zdraví - 

 • Prvních 750 účastníků obdrží tričko s emblémem závodu
 • Losována bude tombola s cenami v minimální hodnotě 20 000 Kč.