3. kolo II. ligy mužů a žen, skupina D

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

12.06.2022

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 2891/86)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí Mgr. Lenka Hudecová
Technický ředitel Dalibor Vlk
Řídící soutěže družstev Miroslav Sadil , Jarmila Hynková
Hlasatel Augustin Šulc
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 1932 - 2008
ročníky 1932 - 2008

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, chůze 5000m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 5000m

Technická ustanovení

Technická porada
Proběhne v 9:30 v zasedací místnosti v hlavní tribuně stadionu. Technické porady se zúčastní vždy jeden vedoucí každého zúčastněného družstva, ředitel závodu, technický ředitel, hlavní rozhodčí a řídící soutěže. 
Řídící soutěže oznámí počty startujících v jednotlivých disciplínách. 
Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky se považuje za uskutečněný start se všemi důsledky.
Na technické poradě budou stanoveny základní výšky a zvyšování. 

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Ve všech technických ustanoveních platí Soutěžní řád družstev.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 9.00 hod. v místnosti za cílem.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 30.5.2022 do 10.6.2022 do 20,00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejším atletickém stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označené místnosti v prostoru startu na 100m.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách stadionu a budou označeny. Pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru rozcvičovacího hřiště.
 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v tribuně stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

neděle, 12.6.2022

Čas Disciplíny
10:00 tyč M dálka Ž kladivo 4kg Ž oštěp 800g M
10:15 100 m Ž Rozběh
10:30 100 m M Rozběh
10:45 800 m Ž Finále
11:00 800 m M Finále
11:15 100 m př. Ž Finále
11:30 110 m př. M Finále výška Ž dálka M kladivo 7,26kg M oštěp 600g Ž
11:45 100 m Ž Finále
12:00 100 m M Finále
12:15 400 m Ž Finále
12:30 400 m M Finále
12:45 3000 m př. Ž Finále výška M tyč Ž
13:00 trojskok Ž koule 4kg Ž disk 2kg M
13:15 3000 m M Finále
13:45 400 m př. Ž Finále
14:00 400 m př. M Finále
14:15 200 m Ž Finále
14:30 200 m M Finále trojskok M koule 7,26kg M disk 1kg Ž
14:45 1500 m Ž Finále
15:00 1500 m M Finále
15:15 4x100 m Ž
15:30 4x100 m M
17:00 chůze 5000m M chůze 5000m Ž

Stravování

Občerstvení bude zajištěno formou bufetu v průchodu mezi rozcvičovacím stadionem a hlavní tribunou.

Další informace

Soutěže ve vrhu koulí a hodu kladivem budou probíhat na vrhačském hřišti.