Veřejné závody dospělých

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

29.01.2022

Místo

Praha - Stromovka (Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7-Stromovka, 170 00)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana
Ředitel závodu Miloslav Záhořák
Technický ředitel Jindřich Linhart
Výsledky zpracoval Martin Smetana

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Disciplíny:

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 91,4, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 76,2-8,5, dálka, koule 3kg
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, dálka, koule 4kg
Junioři 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 99,1, koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 106,7, dálka, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, dálka, koule 4kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Na základě oznámeného nařízení vedení Centra sportu MV ve Stromovce ze dne 3.1.2022 upozorňujeme všechny účastníky závodů (i ty, kteří mají dokončené očkování nebo prodělanou nemoc), že při vstupu do areálu je povinnost předložit negativní PCR test ne starší 72 hodin!

V PLATNOSTI ZŮSTÁVAJÍ I NAŘÍZENÍ VLÁDY K ÚČASTI NA AKCÍCH A PODMÍNKY PRO JEJICH ÚČASTNÍKY (VIZ NÍŽE).

Podmínkou účasti na závodech je splnění následujících podmínek mimořádných a ochranných opatření: 

Účastník musí splňovat jednu z uvedených možností: 

a) dokončené očkování

b) prodělání nemoci do 180 dní

c) osoby do 18 let, dále osoby se započatým očkováním, případně dokončeným očkováním, od jehož ukončení neuplynula zákonná lhůta, doloží negativní výsledek PCR testu, přičemž platnost PCR testu je 72 hodin od odebrání biologického vzorku.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena dne 29.1.2022 od 8:30 hodin.

Startovné

Startovné činí 150 Kč za každou disciplínu. Startovné se bude úhrně fakturovat jednotlivým oddílům formou zasláním faktury dle počtu vybraných závodníků nebo bude možno ve vyjímečných případech uhradit za celý oddíl hotově na místě.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15.1.2022 do 25.1.2022 ve 22:00 hodin. 

K závodu je možno se přihlásit pouze elektronicky přes přihlášku na webu ČAS. Nebude možno se hlásit či dohlašovat na místě v den závodu. Tento způsob přihlašování platí bez vyjímky.

Pořadatel vybírá z přihlášek tak, aby dodržel maximální povolené počty startujících.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly a to na venkovním stadionu. 

Šatny

Letní šatny naproti hale budou k dispozici. Slouží pouze k převlečení, nikoliv k úschově osobních věcí. Pořadatel za případné ztráty nenese odpovědnost. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna v zadní části haly v místnosti zdravotníka/ice.

Časový pořad

sobota, 29.1.2022

Čas Disciplíny
09:30 Vstup do haly + začátek prezentace (60 m př. M, J, Dci, Ž, Jky, Dky; Koule M, J, Dci)
09:45 Konec prezentace (60 m př. M, J, Dci, Ž, Jky, Dky; Koule M, J, Dci)
10:00 60m p 106,7 M Běh 1 60m p 99,1 Jři Běh 1 60m p 91,4 Dci Běh 1 koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M
10:30 Vstup do haly + začátek prezentace (60 m Ž, Jky, Dky) 60m p 83,8 Ž Běh 1 60m p 83,8 Jky Běh 1 60m p 76,2-8,5 Dky Běh 1
10:45 Konec prezentace (60 m Ž, Jky, Dky)
11:00 60 m Ž Běh 1 60 m Jky Běh 1 60 m Dky Běh 1
11:50 Vstup do haly + začátek prezentace (60 m M, J, Dci) 60 m Dky Finále 60 m Jky Finále 60 m Ž Finále
12:05 Konec prezentace (60 m M, J, Dci)
12:20 60 m M Běh 1 60 m Jři Běh 1 60 m Dci Běh 1
13:10 Vstup do haly + začátek prezentace (400 m M, J, Dci; Koule 4kg Ž, Jky, Koule 3kg Dky; Dálka M) 60 m Dci Finále 60 m Jři Finále 60 m M Finále
13:15 Konec prezentace (400 m M, J, Dci; Koule 4kg Ž, Jky, Koule 3kg Dky; Dálka M)
13:30 400 m M Běh 1 400 m Dci Běh 1 400 m Jři Běh 1 dálka M koule 3kg Dky koule 4kg Ž koule 4kg Jky
13:50 Vstup do haly+ začátek prezentace (400 m Ž, Jky, Dky)
14:05 Konec prezentace (400 m Ž, Jky, Dky)
14:10 400 m Ž Běh 1 400 m Jky Běh 1 400 m Dky Běh 1
14:30 Vstup do haly + začátek prezentace (200 m M, J, Dci)
14:45 Konec prezentace (200 m M, J, Dci)
14:50 200 m M Běh 1 200 m Jři Běh 1 200 m Dci Běh 1
15:20 Vstup do haly + začátek prezentace (200 m Ž, Jky, Dky; Dálka Ž)
15:35 Konec prezentace (200 m Ž, Jky, Dky; Dálka Ž)
15:40 200 m Ž Běh 1 200 m Jky Běh 1 200 m Dky Běh 1 dálka Dky dálka Jky dálka Ž
16:00 Vstup do haly + začátek prezentace (800 m Ž, Jky, Dky; 800 m M, J, Dci; 3000 m Ž, Jky, Dky; 3000 m M
16:15 Konec prezentace (800 m Ž, Jky, Dky; 800 m M, J, Dci; 3000 m Ž, Jky, Dky; 3000 m M, J, Dci)
16:20 800 m Ž Běh 1 800 m Jky Běh 1 800 m Dky Běh 1
16:30 800 m M Běh 1 800 m Jři Běh 1 800 m Dci Běh 1
16:40 3000 m Ž Běh 1 3000 m Jky Běh 1 3000 m Dky Běh 1
16:55 Vstup do haly + začátek prezentace (1500 m Ž, Jky, Dky; 1500 m M, J, Dci) 3000 m M Běh 1 3000 m Jři Běh 1 3000 m Dci Běh 1
17:10 Konec prezentace (1500 m Ž, Jky, Dky; 1500 m M, J, Dci)
17:20 1500 m Ž Běh 1 1500 m Jky Běh 1 1500 m Dky Běh 1
17:30 1500 m M Běh 1 1500 m Jři Běh 1 1500 m Dci Běh 1

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky není zajištěno, parkovat lze na placených zónách v okolí paarku Stromovka.