Mistrovství Čech družstev juniorů a juniorek - skupina A

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sušice, z.s.

Datum

10.09.2022

Místo

Sušice

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Zdeněk Nešpor +420723800344 z.nespor@centrum.cz
Hlavní rozhodčí Milada Váňová
Technický ředitel Jaroslav Uher 721 381 651 uherjar@seznam.cz
Řídící soutěže družstev Miroslav Vondra (JI) / Josef Pšajdl (JKY) 606 953 864 / 7 vondra.atletseznam.cz / psajdl@atlas.cz
Hlasatel Jacek Přibáň
Lékař ZZS Vimperk 724 335 155
Lékař ZZS Vimperk
Časomíru zajišťuje Pavel Průša 605 503 270 prusa@atletikapisek.cz
Výsledky zpracoval Pavel Průša 605 503 270 prusa@atletikapisek.cz

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena  ve stanu u cíle na ploše stadionu od 9:00 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 29.8. 2022, 12:00 hodin  do čtvrtka 8.9.2022, 20:00 hodin.

Výdej startovních čísel

Výdej  u startéra pro běhy na 800 m a výše.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejší umělé travnaté fotbalové ploše, případně na přilehlých cestách lesoparku "LUH".

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí před zahájením vlastní soutěže předložit ke ontrole příslušnému rozhočímu. Měření a vážení náčiní bude probíhat před skladem u vedlejší umělé travnaté plochy - od 8:45 hodin do 12:30 hodin. Náčiní po zvážení a změření bude závodníkům, resp. závodnícím dodáno k příslušné disciplině nejpozději 30 minut před jejím zahájením..  

Svolavatelna

Prezentace bude u běhů u startera (20 minut před startem), resp. vrchníků disciplin (20 minut, u tyče 60 minut před zahájením discipliny).

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu s označením "Muži" a "Ženy" (2 šatny pro muže a 2 šatny pro ženy). Śatny jsou k dispozici pouze pro převlečení. Za odložené věci pořadatel neručí. 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v pravé části tribuny.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určují v závodní kanceláři řídící pracovníci..

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v pravé části tribuny.   Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: Ředitel závodů + hlavní rozhodčí + příslušný řídící pracovník kategorie

Zdravotní služba

V prostoru vedle cíle bude sanitní vůz se zdravotníky ZZS Vimperk.

Časový pořad

sobota, 10.9.2022

Čas Disciplíny
00:00
10:30 tyč Jky Finále dálka Jři Finále kladivo 6kg Jři Finále oštěp 600g Jky Finále
10:45 100 m Jky Rozběh
11:00 100 m Jři Rozběh
11:15 800 m Jky Finále
11:30 800 m Jři Finále výška Jři Finále
11:45 100 m př. Jky Finále
12:00 110 m př. Jři Finále dálka Jky Finále kladivo 4kg Jky Finále oštěp 800g Jři Finále
12:15 100 m Jky Finále
12:30 100 m Jři Finále
12:45 400 m Jky Finále
13:00 400 m Jři Finále
13:15 3000 m př. Jky Finále výška Jky Finále tyč Jři Finále
13:30 3000 m Jky Finále trojskok Jři Finále koule 6kg Jři Finále disk 1kg Jky Finále
13:45 3000 m př. Jři Finále
14:00 3000 m Jři Finále
14:15 400 m př. Jky Finále
14:30 400 m př. Jři Finále
14:45 200 m Jky Finále
15:00 200 m Jři Finále trojskok Jky Finále koule 4kg Jky Finále disk 1,75kg Jři Finále
15:15 1500 m Jky Finále
15:30 1500 m Jři Finále
15:45 4x100 m Jky Finále
16:00 4x100 m Jři Finále
16:15 4x400 m Jky Finále
16:30 4x400 m Jři Finále

Stravování

V tribuně stadionu bude  otevřen bufet s občerstvením.

Parkování

Parkování pro zúčastněná družstva je zajištěno v prostoru Technických služeb města Sušice v těsné blízkosti stadionu. U parkoviště před plaveckým bazeném u stadionu budou umístěny cedule  směřující k místu parkoviště Technických služeb.

Akreditace, vstupenky

Vstup je volný. Pro omezený počet  fotografujících novinářů budou vydány označující vesty.  Nutno předem projednat s ředitelem závodů.