Mistrovství Čech družstev juniorů a juniorek - skupina B

ska_ws-oříznuté

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín - atletika

Datum

11.09.2022

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Technický delegát Libor Dinga - Jři
Technický delegát Josef Holub - Jky
Ředitel závodu Mgr. Antonín Morávek
Hlavní rozhodčí Roman Krakuvčík
Hlasatel Mgr. Jiří Tuček

Startují

ročníky 2003 - 2008
ročníky 2003 - 2008

Právo účasti mají první 2 družstva z krajských soutěží Středočeského kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje a vítěz krajské soutěže Ústeckého kraje (9 družstev).

Soutěže

Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

  • Atletický stadion má 400 m dlouhou polyuretanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 v rovince, polyuretanové sektory pro výšku, tyč, dálku i oštěp.
  • Kladivo a disk proběhne na rozcvičovacím 300 m stadionu.
  • Na závodní ploše atletického stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci a závodnice, rozhodčí a funkcionáři závodů!
  • Pro sledování tyče, koule a kladiva bude u příslušných sektorů vymezeno zvláštní území.

 

  • Technická porada

Technická porada se uskuteční v klubovně nové sociální budovy, a to od 09.30 hodin, porady se zúčastní ředitel závodů, hlavní rozhodčí, řídící pracovníci a 1 vedoucí z každého družstva.

  • Při zařazení 9 a více družstev: − mohou, resp. může, v bězích na tratích 800 m a kratších startovat na šestidráze nejvýše 30 závodníků, − mohou v bězích na tratích 1500 m a delších a v technických disciplínách startovat nejvýše 24 závodníci.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 08.30 hodin v modrém cílovém domku.

Přihlášky

Přihlášky obsahující seznam závodníků, resp. závodnic, s uvedením příjmení, jména, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v přihlašované soutěži se podávají na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), v sekci „Kalendář akcí“, a to od 4.9.2022 do pátku  9. 9. 2022 do 20:00 hodin!

Přihlášky štafet se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou tiskopisů „Přihláška k atletické soutěži“ (tzv. kartičky).

Požadavek na start závodníka v soutěži tzv. „mimo bodování“ je nutno předat řídícímu pracovníkovi při zahájení technické porady formou kartičky. Povolené starty MS budou zpoplatněny 200,- Kč za 1 start.

 

 

Výdej startovních čísel

Závodníci a závodnice startující v bězích na 800 m, 1500 m, 3000 m a 3000 m př. a na posledním úseku štafety 4x400 m obdrží u prezentace 1 startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Rozcvičování

Rozcvičování je povoleno mimo atletický stadion a dále:

- ve vymezeném území na 300 m rozcvičovacím stadionu, kde souběžně probíhají vrhačské disciplíny kladivo a disk. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu ve skladu u nové sociální budovy (u pergoly).

Svolavatelna

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v nové a staré sociální budově. Pořadatel neručí za věci odložené v šatnách.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na nástěnkách modrého cílového domku.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na nástěnkách modrého cílového domku. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže v modrém cílovém domku, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka podává písemně vedoucí družstva do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 z Technických pravidel).

Odvolání řeší jury ve složení:

Řídící pracovník Libor Dinga / Josef Holub

Ředitel závodů Antonín Morávek

Hlavní rozhodčí Roman Krakuvčík

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna pracovníky ČČK v bílém zdravotnickém stanu v prostoru cíle.

Časový pořad

neděle, 11.9.2022

Čas Disciplíny
10:30 tyč Jky kladivo 6kg Jři oštěp 600g Jky
10:45 100 m Jky Rozběh
11:00 100 m Jři Rozběh dálka Jři
11:15 100 m př. Jky Finále
11:30 110 m př. Jři Finále výška Jři
11:45 800 m Jky Finále
12:00 800 m Jři Finále kladivo 4kg Jky oštěp 800g Jři
12:15 100 m Jky Finále
12:30 100 m Jři Finále dálka Jky
12:45 400 m Jky Finále
13:00 400 m Jři Finále
13:15 3000 m př. Jky Finále výška Jky tyč Jři
13:30 3000 m Jky Finále koule 6kg Jři disk 1kg Jky
13:45 3000 m př. Jři Finále
14:00 3000 m Jři Finále trojskok Jři
14:30 400 m př. Jky Finále
14:45 400 m př. Jři Finále
15:00 200 m Jky Finále koule 4kg Jky disk 1,75kg Jři
15:15 200 m Jři Finále
15:30 1500 m Jky Finále trojskok Jky
15:45 1500 m Jři Finále
16:00 4x100 m Jky Finále
16:15 4x100 m Jři Finále
16:30 4x400 m Jky Finále
16:45 4x400 m Jři Finále