Mistrovství Čech družstev starších žáků a starších žákyň - skupina B

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Nové Město nad Metují

Datum

10.09.2022

Místo

Nové Město nad Metují (28.října 943, Nové Město nad Metují, 549 01)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Vratislav Fišera, žáci 606748153
Technický delegát Irena Fišerová, žákyně 721485674 irena.fiserova@post.cz
Vedoucí projektu Mgr. David Šnajdr 724080831 snajdrcpv@volny.cz
Předseda OV Libor Šnajdr 602117121 libor@sportklub.cz
Ředitel závodu Mgr. David Šnajdr 724080831 snajdrcpv@volny.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Pavel Krtička
Lékař zdravotnická služba ČČK
Hospodář Jana Martinková
Časomíru zajišťuje Ing. Michaela Broumová
Výsledky zpracoval Petr Čáp 705103663

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Startují žáci a žákyně roč. 2007 a 2008. V rozsahu závodění mohou nastoupit i mladší žáci a žákyně 2009 a 2010.

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. Kladivo a disk se uskuteční na vrhačské louce v těsné blízkosti areálu. Rozcvičování před soutěžemi v poli důsledně pouze za dozoru pověřeného rozhodčí.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8:00 hod v kavárně SK a v průběhu závodů pak v prostoru cíle. V 9:30 hod. vedoucí aktualizují přehled startů. V 9:45 hod. proběhne v altánech vedle kavárny porada vedoucích jak družstev žáků, tak i družstev žákyň.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 29.8.2022 do čtvrtka 8.9. 2022, 20:00 hod.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla vydá asistent startéra pouze pro závody v chůzi na 3000m a pro běhy na 800m a delší. Vždy při prezentaci závodníků 10min. před startem příslušné disciplíny.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na umělé travnaté ploše, nebo na ochozu stadionu. Rozcvičování před soutěžemi v poli vždy důsledně za dozoru pověřeného rozhodčí.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v garáži správní budovy při dolním vstupu do areálu. Kontrola náčiní bude zahájen v 9:00 hod.

Svolavatelna

Každý závodník, závodnice se prezentuje osobně nejpozději 10 min. před zahájením disciplíny u vrchníka resp. startéra.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1.patře administrativní budovy. 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru Brány borců při vstupu na stadion.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v Bráně borců při vstupu na stadion. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: ředitel závodu, hlavní rozhodčí, vrchník běhů a chůze (v případě potřeby alternuje vrchník disku a kladiva).

Zdravotní služba

Po celou dobu závodu bude na stadionu přítomna zdravotnická služba ČČK.

Časový pořad

sobota, 10.9.2022

Čas Disciplíny
09:45 porada vedoucích družstev
10:30 tyč Žky kladivo 4kg Žci oštěp 500g Žky chůze 3000m Žky
11:00 chůze 3000m Žci
11:30 60 m Žky Rozběh výška Žci
11:45 60 m Žci Rozběh
12:00 800 m Žky dálka Žky kladivo 3kg Žky oštěp 600g Žci
12:15 800 m Žci
12:30 100 m př. Žky
12:45 100 m př. Žci
13:00 60 m Žky Finále A 60 m Žky Finále B
13:15 60 m Žci Finále A 60 m Žci Finále B výška Žky tyč Žci
13:30 300 m Žky dálka Žci koule 4kg Žci disk 0,75kg Žky
13:45 300 m Žci
14:00 1500 m př. Žky
14:15 1500 m př. Žci
14:30 3000 m Žky
14:45 3000 m Žci
15:00 200 m př. Žky koule 3kg Žky disk 1kg Žci
15:15 200 m př. Žci
15:30 150 m Žky
15:45 150 m Žci
16:00 1500 m Žky
16:15 1500 m Žci
16:30 4x60 m Žky
16:45 4x60 m Žci
17:00 4x300 m Žky
17:15 4x300 m Žci

Stravování

Občerstvení možno v kavárně SK přímo v areálu.

Parkování

Míst pro parkování je v těsné blízkosti areálu dostatek. Autobusy výhradně na větším parkovišti při horním vstupu.