Mistrovství ČR družstev juniorů a juniorek

Pořadatel

Technicky zajišťuje AC Mladá Boleslav, z.s.

Datum

24.09.2022

Místo

Mladá Boleslav (U Stadionu 1118, 293 01 Mladá Boleslav)

Vedoucí činovníci

Předseda OV Libor Dinga
Ředitel závodu Vladimír Koudelka
Hlavní rozhodčí Karel Hoferek
Technický ředitel Jaroslav Prückner, Zdeněk Hanuš
Řídící soutěže družstev Libor Dinga - junioři a Petr Šindelář - juniorky
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Zúčastněná družstva (startovní čísla budou rozdána na poradě vedoucích družstev)

junioři  startovní čísla juniorky startovní čísla
SK Jeseniova 1-26 ASK Slavia Praha 301-326
TJ Dukla 27-52 Univerzitní sportovní klub Praha 327-352
Spartak Praha 4 53-78 AK ŠKODA Plzeň 353-378
TJ Sokol Kolín - atletika 79-104 TJ Sokol Kolín - atletika 379-404
A.C.TEPO Kladno 105-130 A.C.TEPO Kladno 405-430
TJ Sokol Hradec Králové 131-156 Hvězda Pardubice 431-456
VSK Univerzita Brno „A“ 157-182 AK Olymp Brno „A“ 457-482
Atletický klub Olomouc 183-208 AC Slov. Sl. Uherské Hradiště„A“ 483-508
TJ Sokol Opava 209-234 SSK Vítkovice 509-534

 

Soutěže

Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 99,1, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Závodí se podle Soutěžního řádu družstev (Příloha ke směrnici ČAS č. 1/2022 resp. 4/2022) a Pravidel atletiky.

Atletický stadion má 400 m dlouhou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince a sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok i oštěp.

Disk a kladivo proběhnou na hlavní ploše - z tohoto důvodu bude předsunuto kladivo juniorů na 10:00 hodin.

Na závodní ploše atletického stadionu i na vrhačské louce nad atletickým stadionem se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci a závodnice, rozhodčí a funkcionáři závodů.

Pro sledování tyče, koule, disku a kladiva bude u příslušných sektorů vymezeno zvláštní území.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena od 8.30 na tribuně stadionu. 

 

Přihlášky

Přihlášky obsahující seznam závodníků, resp. závodnic, s uvedením příjmení, jména, startovního čísla, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v přihlašované soutěži se podávají na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), v sekci „Kalendář akcí“, a to do čtvrtka 22. 9. 2022 do 20:00 hodin.

Přihlášky štafet se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou tiskopisů „Přihláška k atletické soutěži“ (tzv. kartičky).

Starty závodníků, resp. závodnic, v soutěži tzv. „mimo bodování“ nejsou povoleny!

Technická porada

Uskuteční se v 9:30 hodin v restauraci u startu 100 m na atletickém stadionu a zúčastní se jí ředitel závodů, hlavní rozhodčí, řídící pracovníci a 1 vedoucí z každého družstva.

Prezentace

Prezentaci závodníků a závodnic proběhne ve svolavatelně.

Výdej startovních čísel

Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží 1 startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže připevněno, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy:

- na prsou (všechny soutěže s výjimkou výšky a tyče),

- na prsou nebo na zádech (výška, tyč).

Družstvům budou startovní čísla vydávána v sobotu 24. 9. 2022 od 8:30 hodin v závodní kanceláři na tribuně atletického stadionu.

Rozcvičování

Je povoleno jen mimo atletický stadion na vymezeném přilehlém prostoru fotbalové hřiště a v případě nepříznivého počasí v plátěné hale.

 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v garáži pod tribunou atletického stadionu.

Svolavatelna

Každý atlet resp. atletka se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné u startu 100m. Po provedené prezentaci již nesmějí atleti opustit svolavatelnu a na start resp. do příslušného sektoru budou odvedeni společně se závodčím nebo rozhodčím. Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení atletů na start nebo do příslušného sektoru budou uvedeny v časovém pořadu, který bude vyvěšen u svolavatelny. V případě startu ve více disciplínách stačí prezentace při první disciplíně.

Odchody ze svolavatelny: běhy 15min., překážky 20min, techn. disciplíny – 30min., tyč 60min. Není přípustná účast trenérů v závodním prostoru!

Šatny

Budou k dispozici v tribuně fotbalového stadionu u startu 100 m.

Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na tribuně atletického stadionu a zveřejňovány na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže v horní části tribuny atletického stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka podává písemně vedoucí družstva do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 z Technických pravidel).

Odvolání řeší jury ve složení:

Řídící pracovník: Libor Dinga/Petr Šindelář

Ředitel závodů: Vladimír Koudelka

Hlavní rozhodčí: Karel Hoferek

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Doping

Všichni závodníci, resp. všechny závodnice, jsou povinni, resp. povinny, podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem dopingového komisaře a pověřovacím dopisem, vyzváni, resp. vyzvány. Dopingová kontrola probíhá v budově fotbalu. 

Zdravotní služba

Bude zajištěna v prostoru cíle.

Časový pořad

sobota, 24.9.2022

Čas Disciplíny
10:00 kladivo 6kg Jři
10:30 tyč Jky dálka Jři
10:45 100 m Jky Rozběh
11:00 100 m Jři Rozběh
11:15 800 m Jky Finále
11:20 kladivo 4kg Jky
11:30 800 m Jři Finále výška Jři
11:45 100m p 83,8 Jky Finále
12:00 110m p 99,1 Jři Finále dálka Jky
12:15 100 m Jky Finále
12:30 100 m Jři Finále
12:40 oštěp 800g Jři
12:45 400 m Jky Finále
13:00 400 m Jři Finále
13:15 3000m p 76,2 Jky Finále výška Jky tyč Jři
13:35 3000 m Jky Finále trojskok Jři koule 6kg Jři
13:55 3000m p 91,4 Jři Finále
14:00 oštěp 600g Jky
14:15 3000 m Jři Finále
14:35 400m p 76,2 Jky Finále
14:50 400m p 91,4 Jři Finále
15:05 200 m Jky Finále trojskok Jky koule 4kg Jky
15:20 200 m Jři Finále disk 1,75kg Jři
15:35 1500 m Jky Finále
15:50 1500 m Jři Finále
16:15 4x100 m Jky Finále
16:30 4x100 m Jři Finále
16:40 disk 1kg Jky
16:45 4x400 m Jky Finále
17:00 4x400 m Jři Finále
18:00 Vyhlášení vítězů

Možnosti ubytování


Motel R10

Adresa Bezděčín 89, 293 01 Mladá Boleslav
Web info@hotelr10.cz
Telefon +420 608 155 473
Email info@hotelr10.cz
Poznámka heslo: AC Mladá Boleslav