Mezistátní utkání ČR - Chorvatsko - Maďarsko - Slovensko - Slovinsko žáků a žákyň

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Znojmo, z.s.

Datum

24.09.2022

Místo

Znojmo (F. J. Curie 3302/5, Znojmo 669 02)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Drahoslav Dočkal
Technický delegát Adam Ovčarik aovcarik@atletika.cz
Vedoucí projektu David Bor dbor@atletika.cz
Ředitel závodu Josef Šoba jsoba@c-box.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Jiří Mikulič
Technický ředitel Vladimír Egner
Režie Pavel Pruša
Časomíru zajišťuje On-line system
Výsledky zpracoval On-line system

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Za každý stát mohou do disciplíny nastoupit vždy maximálně dva atleti / atletky a jedna štafeta.

Soutěže

Žáci 100 m, 300 m, 1000 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 1500 m př., 4x100 m, 4 x 300 m kombi, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 100 m, 300 m, 600 m, 2000 m, 100 m př., 300 m př., 1500 m př., 4x100 m, 4 x 300 m kombi, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti přihlášených závodníků a zveřejní je na technické poradě.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude řádně označena v horní části hlavní tribuny.

Přihlášky

Na oficialním "Entry form" na adresu dbor@atletika.cz do výše uvedeného termínu.

Výdej startovních čísel

Čísla obdrží vedoucí výprav na technické poradě. Každý závodník obdrží dvě startvovní čísla. Každý závodník/závodnice musí mít v průběhu soutěže startovní čísla připevněna bez jeho jakékoliv úpravy. Závodníci/závodnice ve skoku do výšky a skoku o tyči mohou mít pouze jedno startovní číslo na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Oficiální trénink proběhne v pátek 23.9.2022 od 16:00 do 19:00. Rozcvičování před samotnou soutěží bude probíhat na přilehlém hřišti s umělou trávou. Během obou výše uvedených rozcvičování je zakázáno se rozcvičovat pro vrhy a hody s náčiním.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve spodní části budovy hlavní tribuny.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné na rozcvičovací ploše. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který je součástí team manualu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní tribuně a v přilehlé sportovní hale.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
 

Časový pořad

sobota, 24.9.2022

Čas Disciplíny
09:45 kladivo 3kg Žky kladivo 4kg Žci
10:00 Slavnostní zahájení
10:40 výška Žci
10:50 100 m př. Žky
11:00 tyč Žky
11:10 100 m př. Žci
11:30 100 m Žky
11:45 100 m Žci
12:00 disk 1kg Žci
12:05 dálka Žci
12:10 2000 m Žky
12:30 3000 m Žci
12:40 výška Žky
12:55 300 m př. Žky
13:10 300 m př. Žci
13:25 600 m Žky
13:30 disk 1kg Žky
13:35 1000 m Žci
13:40 300 m Žky dálka Žky
13:55 300 m Žci
14:00 tyč Žci
14:10 chůze 3000m Žci chůze 3000m Žky
14:30 koule 3kg Žky
14:40 oštěp 600g Žci
14:55 4x100 m Žky
15:10 4x100 m Žci
15:30 1500 m př. Žky
15:40 koule 4kg Žci
15:45 oštěp 500g Žky
15:50 1500 m př. Žci
16:10 4 x 300 m kombi Žci 4 x 300 m kombi Žky
16:45 Vyhlášení