Kladno hází a Kladenské memoriály (Bronzový mítink WACT)

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub A. C. TEPO Kladno

Datum

14.06.2022

Místo

Kladno (Městský stadion - Sletiště, Sportovců 456, Kladno)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Klesnil Jiří 603815534 jiri.klesnil@volny.cz
Předseda OV Klesnil Jiří
Ředitel závodu Kubálek Jakub
Hlavní rozhodčí Jan Navrátil
Technický ředitel Pufr Michal, Voňavka Marek
Hlasatel Přibáň Jacek
Lékař Simona Brousková
Vedoucí ceremoniálu Větrovcová Hana
Hospodář Krátká Jana
Časomíru zajišťuje ON LINE System

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 1932 - 2002

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, výška, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, výška, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v den závodu od 9:30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.6.2022 do 9.6. 2022 do 20:00 hodin.

Případné informace k přihláškám a možnostem startu zasílejte na e-mail: jiri.klesnil@volny.cz

Výdej startovních čísel

Obdrží závodníci a závodnice ve svolavatelně u Atletické haly.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v Atletické hale.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v Atletické hale.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné před Atletickou halou. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy 20 minut, Technické disciplíny 30 minut.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v Atletické hal.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli ve svolavatelně  a v prostru tribuny.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru svolavatelny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří:

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat v místnostech u hlavního vchodu do areálu. 

Časový pořad

úterý, 14.6.2022

Čas Disciplíny
11:40 kladivo 4kg Ž
13:00 kladivo 7,26kg M
14:15 disk 1kg Ž
15:30 oštěp 800g M
16:20 výška Ž
16:30 disk 2kg M
17:00 koule 4kg Ž
17:05 Slavnostní zahájení
17:20 800 m M
17:30 800 m Ž
17:40 100 m Ž výška M
17:50 100 m M oštěp 600g Ž
18:00 400 m Ž
18:05 koule 7,26kg M
18:10 400 m M
18:20 1500 m M
18:40 200 m M
18:50 200 m Ž

Stravování

Stravování a občerstvení bude zajištěno stánkovým prodejem v areálu. Další možností je občerstvení ve Fitness centru v areálu a v restauraci Sleťák poblíž areálu.

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno na parkovišti před areálem stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno na parkovišti před areálem a v prostoru bývalých kasáren cca 300m od areálu.