Mistrovství Moravy a Slezka dorostenců a dorostenek

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Znojmo, z.s.

Datum

21.05.2022

Místo

Znojmo (Městský stadion v Horním parku)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Šoba Josef 728782579
Hlavní rozhodčí Mgr. Jiří Mikulič
Technický ředitel Egner Vladimír
Výsledky zpracoval Šoba Josef ml.

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 91,4, 300m p 83,8, 2000m p 83,8, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 3000m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 300m p 76,2, 2000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči budou určeny za základě přihlášek.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena  v sobotu 21.května 2022 od 08,45 hod v prosrotách tribuny.

Startovné

Oddíly při prezentaci zaplatí na každého vybraného závodníka 100,- Kč startovného.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 16.5.2022 od 08:00 hod do čtvrtka 19.5.2022 do 20:00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na umělé trávě v bezprostřední blízkosti závodní plochy.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označené místostvi v prostorách tribuny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách tribuny a slouží pouze k převlečení. Za odložemé věci pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v umístněné na tribuně a onlina na webu www.atletika cz. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
 

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěně

Časový pořad

sobota, 21.5.2022

Čas Disciplíny
10:00 tyč Dky Finále koule 5kg Dci Finále kladivo 3kg Dky Finále chůze 3000m Dci Finále chůze 3000m Dky Finále
10:30 dálka Dci Finále
11:15 100 m Dky Rozběh 1
11:30 100 m Dci Rozběh 1 výška Dci Finále koule 3kg Dky Finále kladivo 5kg Dci Finále
11:45 800 m Dky Finále
12:00 800 m Dci Finále tyč Dci Finále
12:15 100m p 76,2-8,5 Dky Běh
12:30 110m p 91,4 Dci Běh 1 dálka Dky Finále disk 1kg Dky Finále
12:45 100 m Dky Finále
13:00 100 m Dci Finále
13:15 400 m Dky Běh 1
13:30 400 m Dci Běh 1 výška Dky Finále
13:45 2000m p 76,2 Dky Finále disk 1,5kg Dci Finále
14:00 3000 m Dci Finále trojskok Dci Finále
14:15 3000 m Dky Finále
14:30 2000m p 83,8 Dci Finále oštěp 500g Dky Finále
15:00 300m p 76,2 Dky Běh 1
15:15 300m p 83,8 Dci Běh 1
15:30 200 m Dky Běh 1 trojskok Dky Finále
15:45 200 m Dci Běh 1
16:00 1500 m Dky Běh oštěp 700g Dci Finále
16:15 1500 m Dci Běh
16:30 4x100 m Dky Běh
16:45 4x100 m Dci Běh
17:00 4x400 m Dky Běh
17:15 4x400 m Dci Běh