2.kolo KPD staršího žactva sk.A

logo SKAS loko loko

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Lokomotiva Beroun z.s.

Datum

27.05.2022

Místo

Beroun (Tyršova 85, 26601 Beroun)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Miroslav Vondra 606953864 vondra.atlet@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Hana Vondrová
Řídící soutěže družstev Jiří Klesnil
Hlasatel Ing.Pavel Veselý
Lékař Johanka Šafránková a Marta Pelichovská
Časomíru zajišťuje FTVS
Výsledky zpracoval Lenka Vondrová 723877843 von.lenca@gmail.com

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Startuje starší žactvo v rozsahu dle soutěžního řádu družstev SKAS.

Startují závodníci/ice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce Ministerstva zdravotnictví č.391/2013 Sb,. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku. Za dodržení tohoto ustanovení odpovídají atletické oddíly a kluby.

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém/klubovém dresu ( tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové/klubové kombinéze. Start v jiném dresu, nebo v jiné kombinéze není přípustný. Za jiný dres resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

 

 

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 

Vzhledem k tomu, že všechny dlouhé hody se uskuteční na hlavní ploše, berte jejich časový pořad pouze jako informativní. Budou navazovat na sebe podle možností po ukončení předchozí disciplíny. Pro jeho dodržování budou u všech vrhů a hodů pro rozcvičení umožněny pouze dva rozcvičovací pokusy za dohledu rozhodčích.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 13:30 hodin. Do 14:15 provedou vedoucí družstev v předběžných přihláškách pouze škrty závodníků/ic, kteří ke kolu nenastoupí. Jakékoliv dopisování a opravování přihlášených disciplín je zakázáno. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 16.5.2022 do 25.5.2022 20:00 hodin.

Štafety odevzdají vedoucí družstev na kartičkách "Přihláška k soutěži" do 14:15 hodin.

Štafety nepřihlašovat přes atletickou kancelář. Takové štafety nebudou akceptovány.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla obdrží závodníci a závodnice u startéra pouze na běhy 800 m a delší.

Rozcvičování

Mimo hlavní stadion, na vedlejší umělé trávě, pilinové dráze a tréninkové vrhačské louce. Vrhat, házet a manipulovat s náčiním mimo závodní prostor je zakázáno.

Šatny

Šatny jsou k dispozici ze zadní strany tribuny stadionu v přízemí u dětského hřiště. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v dolní části tribuny.

 Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
 

Odvolávací komise se skládá z řídícího soutěže, hlavního rozhodčího a ředitele závodu.

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Zdravotní služba

Bude označena v dolní části tribuny.

Časový pořad

pátek, 27.5.2022

Čas Disciplíny
15:00 kladivo 3kg Žky Finále kladivo 4kg Žci Finále
15:30 100 m př. Žci Běh dálka Žky Finále
15:45 100 m př. Žky Běh
15:50 oštěp 600g Žci Finále
16:00 60 m Žci Rozběh koule 4kg Žci Finále
16:15 60 m Žky Rozběh výška Žky Finále
16:30 800 m Žci Běh
16:40 800 m Žky Běh dálka Žci Finále
16:50 60 m Žci Finále oštěp 500g Žky Finále
17:00 60 m Žky Finále tyč Žky Finále tyč Žci Finále koule 3kg Žky Finále
17:10 300 m Žci Běh
17:20 300 m Žky Běh
17:40 200 m př. Žci Běh
17:50 200 m př. Žky Běh výška Žci Finále disk 1kg Žci Finále
18:00 1500 m Žci Běh
18:10 1500 m Žky Běh
18:20 150 m Žci Běh
18:40 150 m Žky Běh disk 0,75kg Žky Finále
19:00 4x300 m Žci Běh
19:20 4x300 m Žky Běh
19:40 1500 m př. Žci Běh
20:00 1500 m př. Žky Běh

Stravování

Bude zajištěno ve Sportbaru LOKO.

Parkování

Z důvodu modré zóny kolem stadionu doporučujeme dojet autobusem ke stadionu pro vysazení a odjet na autobusové nádraží.

Další informace

Při dlouhých hodech budou pouze dva zkušební pokusy dle pokynů rozhodčích. Zákaz rozcvičování s náčiním mimo sektory.

 

ČASOVÝ POŘAD JE ORIENTAČNÍ, BUDE UPRAVENO DLE POČTU STARTUJÍCÍCH!!!!!