3.kolo KPD mladšího žactva sk.A

image logo SKAS

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Lokomotiva Beroun z.s.

Datum

24.06.2022

Místo

Beroun (Tyršova 85, 26601 Beroun)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Miroslav Vondra 606953864 vondra.atlet@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Hana Vondrová
Řídící soutěže družstev Kateřina Majerová 606400058 katamajer@seznam.cz
Hlasatel Pavel Veselý
Lékař Johanka Šafránková
Časomíru zajišťuje FTVS
Výsledky zpracoval Lenka Vondrová 607926028 von.lenca@gmail.com

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce Ministerstva zdravotnictví č.391/213 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku. Za dodržení tohoto ustanovení odpovídají vysílající atletické oddíly a kluby.

 

Závodníci resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém/klubovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové/klubové kombinéze. Start v jiném dresu, nebo v jiné kombinéze není přípustný. Za jiný dres resp. jinou kombinézu se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

 

 

 

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí technický delegát.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 

Omezení startů:

Závodníci/ice mohou startovat max. ve třech disciplínách.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 14 hodin v levé horní části tribuny. Do 15:00 hodin provedou vedoucí družstev pouze škrty. Jakékoliv dopisování a přepisování není možné.

Žádáme i vedoucí družstev, kteří nemají žádné škrty, aby své družstvo v závodní kanceláři odprezentovali.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 13.6.2022 do 22.6.2022 20:00 hodin.

Štafety se přes atletickou kancelář NEPŘIHLAŠUJÍ.  Ukončení odevzdání přihlášek na štafety je do 17:30 hodin.

Štafety přihlášené přes atletickou kancelář nebudou akceptovány.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla obdrží závodníci na 600 m a delší při prezentaci startu.

Rozcvičování

Mimo stadion na vedlejší umělé trávě, pilinové dráze a tréninkové vrhačské louce.

Šatny

Šatny jsou k dispozici ze zadní strany tribuny stadionu v přízemí u dětského hřiště. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v  dolní části tribuny Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: řídící soutěže, ředitel závodu a hlavní rozhodčí.

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude ve spodní části tribuny.

 

 

 

Časový pořad

pátek, 24.6.2022

Čas Disciplíny
15:30 60 m př. Žkm Běh výška Žkm Finále dálka Žcm Finále koule 2kg Žkm Finále
15:40 60 m př. Žcm Běh
15:50 60 m Žkm Rozběh
16:20 60 m Žcm Rozběh koule 3kg Žcm Finále
16:50 600 m Žkm Běh výška Žcm Finále dálka Žkm Finále
17:00 600 m Žcm Běh kriket Žkm Finále
17:10 60 m Žkm Finále
17:20 60 m Žcm Finále
17:45 150 m Žkm Běh kriket Žcm Finále
18:05 150 m Žcm Běh
18:25 4x60 m Žkm Běh
18:35 4x60 m Žcm Běh

Stravování

Bude zajištěno ve Sportbaru LOKO.

Parkování

Z důvodu modré zóny kolem stadionu doporučujeme dojet autobusem ke stadionu pro vysazení závodníků a odjet na autobusové nádraží cca 500 m od stadionu.

Další informace

Časový pořad je orientační, pořadatel si vyhrazuje právo upravit ho dle aktuálního počtu startujících.

Skok daleký bude v jedné skupině na jedno doskočiště z odrazového prkna 3 m.