European kids athletics games

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl JAC Brno

Datum

03.09.2022 - 05.09.2022

Místo

Brno (areál Pod Palackého vrchem)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ctibor Nezdařil +420602728035 cibasport@cibasport.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Jindřich Šálek
Technický ředitel Martina Špalková
Vedoucí ceremoniálu Alena Nezdařilová
Časomíru zajišťuje David Uhlíř
Výsledky zpracoval David Uhlíř

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2011
ročníky 2011 - 2011

Jednotlivé kategorie startují po ročnících narození od ročníku 2007 do ročníku 2011.

Soutěže

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce  určí ředitel závodu podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Časový pořad a všechny informace naleznete na webu https://europeangames.cibasport.cz 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v sobotu 3.9.  od 14.00 hod., v neděli od 7.30hod. a v pondělí od 7.30hod. na stadionu VUT Brno

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce  www.european.cibasport.cz a to do 10.6.2022

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 14.00 hod. v závodní kanceláři a nebo na ubytování výprav. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky mají   startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na horním rozcvičovacím stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v den závodu

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné na rozcvičovacím stadionu. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli  u svolavatelny a všechny výpravy je obdrží v manuálu.
 

Šatny

Šatny pro neubytované jsou k dispozici v budově na stadionu na startu 200m, pro ubytované závodníky je doporučeno příchod na stadion již ve sportovním.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli u závodní kanceláře nad tribunou stadionu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce určuje v závodní kanceláři technický delegát/ředitel závodu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u závodní kanceláře nad tribunou stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Je zabezpečena po celou dobu závodu zdravotníky  Červeného kříže.

Stravování

Bude zajištěno přímo na stadionu po celou dobu závodu.

Parkování

Parkování je možné vedle vchodu na stadion v parkovacím domě, který má dostatečnou kapacitu.