22. ročník Otrokovický halový mítink

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Otrokovice

Datum

17.03.2022

Místo

Otrokovice (Městská sportovní hala Otrokovice, Mánesova ul.)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Lukáš Vojtek
Vedoucí projektu Aleš Prudký 605155155 prudky11@seznam.cz
Předseda OV Michal Petřík
Ředitel závodu Ivana Staňková
Hlavní rozhodčí Jakub Hřib
Technický ředitel Aleš Prudký
Hospodář Pavel Beznoska
Časomíru zajišťuje David Uhlíř
Výsledky zpracoval Dominika Remešová remesovadom@seznam.cz

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2011 - 2012

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 40 y, dálka, raketka
Atletická minipřípravka-hoši 40 y, dálka, raketka
Atletická přípravka-dívky 40 y, dálka, raketka
Atletická minipřípravka-dívky 40 y, dálka, raketka
Žáci 40 y, výška, dálka
Ml. žáci 40 y, výška, dálka
Ml. žákyně 40 y, výška, dálka
Žákyně 40 y, výška, dálka

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Závodí se pouze v hladké halové obuvi. Použití treter s hřeby není dovoleno.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v MSH od 08.15 hodin.

Startovné

Startovné je 100,- Kč za závodníka, bez omezení počtu startů.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 28.2.  do 16.3. 2022 do 19:00.

Zahraniční účastníci a neregistrovaní sportovci podávají přihlášky s uvedením celého jména a data narození a klubové či jiné příslušnosti mailem na:

remesovadom@seznam.cz

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu haly, na vyhrazených místech.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat u disciplíny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v MSH, a to pro závodníky šatny č. 2 a 4 a pro závodnice šatny č. 1 a 3. 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v hale.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování ve výšce  určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v hale, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: technický delegát, hlavní rozhodčí a vedoucí projektu

Zdravotní služba

Bude přítomna po dobu konání závodu v ošetřovně MSH.

Časový pořad

čtvrtek, 17.3.2022

Čas Disciplíny
09:30 Slavnostní zahájení
09:40 40 y Žcm Rozběh výška Žci Finále dálka Žky Finále
10:00 40 y Žkm Rozběh
10:20 40 y Žci Rozběh
10:40 40 y Žky Rozběh výška Žkm Finále dálka Žcm Finále
11:40 40 y Žcm Finále výška Žky Finále dálka Žci Finále
12:00 40 y Žkm Finále
12:20 40 y Žky Finále
12:40 40 y Žci Finále výška Žcm Finále dálka Žkm Finále
13:40 Vyhlášení výsledků žactva
15:30 40 y EleZ Finále dálka EleH Finále raketka EleHm Finále raketka EleZm Finále
16:15 40 y EleH Finále dálka EleHm Finále dálka EleZm Finále raketka EleZ Finále
17:00 40 y EleZm Finále 40 y EleHm Finále dálka EleZ Finále raketka EleH Finále
18:00 Vyhlášení výsledků elévů a slavnostní zakončení

Stravování

Bufet v prostorách haly.

Restaurace Lanáček naproti hale.

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno na parkovišti u MSH.