2. atletické úterý

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Stará Boleslav, z.s.

Datum

03.05.2022

Místo

Stará Boleslav

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Veselý Jaroslav
Hlavní rozhodčí Mgr. Jindřiška Pluhařová
Časomíru zajišťuje Machota Ondřej, Mgr. Vopršálek Radek
Výsledky zpracoval Veselá Tereza

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2000 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2000 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 600 m, 300 m př., 2000 m př., dálka, disk 1,5kg, kladivo 5kg
Dorostenky 100 m, 200 m, 600 m, 300 m př., 2000 m př., dálka, disk 1kg
Juniorky 100 m, 200 m, 600 m, 300 m př., 2000 m př., dálka, disk 1kg, kladivo 3kg, kladivo 4kg
Junioři 100 m, 200 m, 600 m, 300 m př., 2000 m př., dálka, disk 1,75kg, kladivo 6kg
Muži 100 m, 200 m, 600 m, 300 m př., 2000 m př., dálka, disk 2kg, kladivo 7,26kg
Muži 20-22 let 100 m, 200 m, 600 m, 300 m př., 2000 m př., dálka, disk 2kg, kladivo 7,26kg
Ženy 20-22 let 100 m, 200 m, 600 m, 300 m př., 2000 m př., dálka, disk 1kg, kladivo 4kg
Ženy 100 m, 200 m, 600 m, 300 m př., 2000 m př., dálka, disk 1kg, kladivo 4kg

Technická ustanovení

V technických disciplínách je omezen maximální počet startujících na 20, přičemž přednostní právo startu mají závodníci ASB. O případných škrtech bude informovat pořadatel prostřednictvím webu www.atletika.cz

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

170 Kč/start, závodníci ASB zdarma.

Závodník uhradí startovné nejpozději 60 min před začátkem disciplíny. Po uplynutí tohoto časového limitu nebude závodník připuštěn k disciplíně.

Úhrada startovného bude probíhat v prostorách zasedací místnosti ASB (v hlavní budově). Platba možna pouze v hotovosti.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25.4.2022 do 1.5.2022 20:00.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostoru nové budově atletiky. Pořadatel neručí za odložené věci.

Časový pořad

úterý, 3.5.2022

Čas Disciplíny
16:00 300 m př. M 300 m př. U23M 300 m př. Jři 300 m př. Dci kladivo 3kg Jky kladivo 4kg Ž kladivo 4kg U23Z kladivo 4kg Jky kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M kladivo 7,26kg U23M
16:10 300 m př. Ž 300 m př. U23Z 300 m př. Jky 300 m př. Dky
16:20 100 m M 100 m U23M 100 m Jři 100 m Dci dálka M dálka U23M dálka Jři dálka Dci dálka Ž dálka U23Z dálka Jky dálka Dky
16:30 100 m Ž 100 m U23Z 100 m Jky 100 m Dky
16:44 600 m M 600 m U23M 600 m Jři 600 m Dci
16:50 600 m Ž 600 m U23Z 600 m Jky 600 m Dky
17:00 200 m M 200 m U23M 200 m Jři 200 m Dci
17:10 200 m Ž 200 m U23Z 200 m Jky 200 m Dky
17:15 disk 1kg Ž disk 1kg U23Z disk 1kg Jky disk 1kg Dky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M disk 2kg U23M
17:30 2000 m př. M 2000 m př. U23M 2000 m př. Jři 2000 m př. Dci
17:39 2000 m př. Ž 2000 m př. U23Z 2000 m př. Jky 2000 m př. Dky