3. atletické úterý

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Stará Boleslav, z.s.

Datum

10.05.2022

Místo

Stará Boleslav

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Veselý Jaroslav
Hlavní rozhodčí Mgr. Jindřiška Pluhařová
Časomíru zajišťuje Machota Ondřej, Mgr. Vopršálek Radek
Výsledky zpracoval Veselá Tereza

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2000 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2000 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Dorostenci 150 m, 1000 m, výška, tyč, koule 5kg
Dorostenky 150 m, 1000 m, výška, tyč, koule 3kg, oštěp 500g
Juniorky 150 m, 1000 m, výška, tyč, koule 4kg, oštěp 600g
Junioři 150 m, 1000 m, výška, tyč, koule 6kg, oštěp 700g, oštěp 800g
Muži 150 m, 1000 m, výška, tyč, koule 7,26kg, oštěp 800g
Muži 20-22 let 150 m, 1000 m, výška, tyč, koule 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 20-22 let 150 m, 1000 m, výška, tyč, koule 4kg, oštěp 600g
Ženy 150 m, 1000 m, výška, tyč, koule 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

V technických disciplínách je omezen maximální počet startujících na 20, přičemž přednostní právo startu mají závodníci ASB. O případných škrtech bude informovat pořadatel prostřednictvím webu www.atletika.cz

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

170 Kč/start, závodníci ASB zdarma.

Závodník uhradí startovné nejpozději 60 min před začátkem disciplíny. Po uplynutí tohoto časového limitu nebude závodník připuštěn k disciplíně.

Úhrada startovného bude probíhat v prostorách zasedací místnosti ASB (v hlavní budově). Platba možna pouze v hotovosti.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 2.5.2022 do 8.5.2022 20:00.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostoru nové budově atletiky. Pořadatel neručí za odložené věci.

Časový pořad

úterý, 10.5.2022

Čas Disciplíny
16:00 tyč M tyč U23M tyč Jři tyč Dci tyč Ž tyč U23Z tyč Jky tyč Dky koule 3kg Dky koule 4kg Ž koule 4kg U23Z koule 4kg Jky koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M koule 7,26kg U23M
16:30 150 m M 150 m U23M 150 m Jři 150 m Dci výška M výška U23M výška Jři výška Dci výška Ž výška U23Z výška Jky výška Dky
16:40 150 m Ž 150 m U23Z 150 m Jky 150 m Dky
17:00 1000 m M 1000 m U23M 1000 m Jři 1000 m Dci
17:06 1000 m Ž 1000 m U23Z 1000 m Jky 1000 m Dky
17:15 oštěp 500g Dky oštěp 600g Jky oštěp 600g U23Z oštěp 600g Ž oštěp 700g Jři oštěp 800g M oštěp 800g U23M oštěp 800g Jři