Přebor ve vícebojích mladšího žactva skupina "C"

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Stará Boleslav, z.s.

Datum

20.05.2022

Místo

Stará Boleslav

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Sládek Pavel
Hlavní rozhodčí Mgr. Jindřiška Pluhařová
Časomíru zajišťuje Machota Ondřej

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 800 m, 60 m př., dálka, kriket
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60 m př., dálka, kriket

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.05.2022 do 18.05.2022 20:00.

Časový pořad

pátek, 20.5.2022

Čas Disciplíny
15:30 60 m př. Žcm 60 m př. Žkm
16:10 kriket Žkm kriket Žcm
17:00 60 m Žcm 60 m Žkm
17:40 dálka Žcm dálka Žkm
18:45 800 m Žcm 800 m Žkm