1. kolo OMD dorostenců, dorostenek, juniorů, juniorek

ac logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Domažlice, z. s.

Datum

08.05.2022

Místo

Domažlice (Městský stadion Střelnice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Petr Konop 728661354 scmplzen@centrum.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Šárka Fišrová
Technický ředitel Martin Pivoňka
Řídící soutěže družstev Václav Tipka (dci, jři) a Josef Pšajdl (dky, jky) 728 645 620 728 093 594 (Pšajdl)
Hlasatel Josef Kožnar
Časomíru zajišťuje Pavel Průša
Výsledky zpracoval Pavel Průša

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 6kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostoru cíle od 9:30 hod., kde budou pracovat i ŘP soutěže.

 

Startovné

Závodnící startující mimo soutěž 100 Kč/disciplína. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 2. 5. do 6. 5. 2022 do 23:59 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na hřišti s umělým povrchem

 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu, který bude vedle hlavní tribuny (bude označeno).

Šatny

V tribuně stadionu v omezené míře – pouze na převlečení

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na hlavní tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
 

Časový pořad

neděle, 8.5.2022

Čas Disciplíny
11:00 110 m př. Jři Finále dálka Jky Finále kladivo 3kg Dky Finále kladivo 4kg Jky Finále oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g Jři Finále
11:15 110 m př. Dci Finále
11:30 100 m př. Jky Finále výška Jři Finále výška Dci Finále
11:45 100 m př. Dky Finále
12:00 100 m Jři Rozběh dálka Dky Finále
12:15 100 m Dci Rozběh
12:30 100 m Jky Rozběh kladivo 5kg Dci Finále kladivo 6kg Jři Finále oštěp 500g Dky Finále oštěp 600g Jky Finále
12:45 100 m Dky Rozběh
13:00 400 m Jři Finále dálka Jři Finále
13:10 400 m Dci Finále
13:20 400 m Jky Finále
13:30 400 m Dky Finále výška Jky Finále výška Dky Finále
13:45 100 m Jři Finále
13:55 100 m Dci Finále dálka Dci Finále
14:00 koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále
14:05 100 m Jky Finále
14:15 100 m Dky Finále
14:30 1500 m Jři Finále 1500 m Dci Finále
14:45 1500 m Dky Finále 1500 m Jky Finále
14:50 trojskok Jky Finále trojskok Dky Finále
15:00 200 m Jři Finále
15:15 200 m Dci Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Jky Finále
15:30 200 m Jky Finále
15:45 200 m Dky Finále trojskok Jři Finále trojskok Dci Finále
16:00 4x100 m Jři Finále
16:10 4x100 m Dci Finále
16:20 4x100 m Jky Finále
16:30 4x100 m Dky Finále

Stravování

Stánkový prodej přímo na tribuně stadionu.

Parkování

Parkoviště nad stadionem event. v prostorách plaveckého bazénu

Další informace

Soutěž v hodu kladivem se uskuteční v areálu Sokoliště – cca 500m od místa soutěží , závodníci budou společně odvedeni rozhodčími.