1. kolo OMD mužů a žen

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Klatovy

Datum

14.05.2022

Místo

Klatovy (Atletický stadion Klatovy, Nerudova 947, Klatovy)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Bohumil Němec
Hlavní rozhodčí Mgr. Irena Stahlová
Časomíru zajišťuje Pavel Průša
Výsledky zpracoval Pavel Průša

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Omezení startů dle soutěžního řádu OMD čl.15

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí řídící pracovník podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky a soutěžního řádu OMD.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 10:00 hodin na ploše stadionu ve stanu v prostoru cíle. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to nejpozději do 12.5. do 20:00 hodin

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. Kontrola, resp. vážení bude probíhat na cedulí označeném místě v areálu. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově v areálu atletického stadionu a slouží pouze k převlékání. Za odložené věci pořadatel neručí. Sprchy k dispozici, přístupné z šaten.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 14.5.2022

Čas Disciplíny
11:00 110 m př. M tyč M tyč Ž dálka Ž oštěp 600g Ž
11:15 100 m př. Ž koule 7,26kg M
11:30 1500 m M
11:40 1500 m Ž
11:55 100 m M Rozběh
12:00 výška M dálka M koule 4kg Ž oštěp 800g M
12:10 100 m Ž Rozběh
12:25 400 m M
12:40 400 m Ž
12:55 100 m M Finále
13:00 výška Ž disk 1kg Ž
13:05 100 m Ž Finále
13:20 3000 m M
13:35 3000 m Ž
13:55 200 m M
14:00 trojskok M trojskok Ž disk 2kg M
14:10 200 m Ž
14:25 4x100 m M
14:40 4x100 m Ž

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky je doporučeno na parkovišti u zimního stadionu nedaleko atletického stadionu.

logo