Mistrovství Plzeňského, Karlovarského a jihočeského kraje všech kategorií v dlouhých překážkových bězích - OPEN

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

01.06.2022

Místo

Plzeň (Vejprnická 1253/36)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Pavel Kovalský
Hlavní rozhodčí Jiří Kadla
Technický ředitel Michal Černý +420777889619 skplz@seznam.cz

Startují

ročníky 1932 - 2008
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1932 - 2008
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci 300 m př., 2000 m př., disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 300 m př., 2000 m př., kladivo 3kg, oštěp 500g
Junioři 3000 m př., disk 1,75kg, kladivo 6kg
Muži 3000 m př., tyč, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 300 m př., 3000 m př., tyč, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žáci 200 m př., 1500 m př.
Žákyně 200 m př., 1500 m př.

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

V technických disciplínách mohou startovat pouze členové AK Škoda Plzeň a AA. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu 1.6. od 16:30

Startovné

Startovné činí 150 Kč za přihlášenou disciplínu. 

Členi klubu, Hostující za AK ŠKODA a zařazeni v AA startovné neplatí.

 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 2.5. do 30.5. 23:59

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše nebo přilehlé rovince.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny, a to pro závodníky šatny č. 1 a 2, a pro závodnice šatny č. 3 a 4.

Šatny budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotník se bude nacházet v prostoru regenerace, přístup je z hlavní plochy i z tribuny stadionu, dveře budou viditelně označeny.

Časový pořad

středa, 1.6.2022

Čas Disciplíny
16:00 tyč M tyč Ž disk 1kg Ž disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M
17:00 oštěp 500g Dky oštěp 600g Ž oštěp 700g Dci oštěp 800g M
17:40 200 m př. Žky
17:50 200 m př. Žci
18:00 kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Ž kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M
18:10 300 m př. Dky 300 m př. Ž
18:25 300 m př. Dci
18:40 1500 m př. Žky
18:50 1500 m př. Žci
19:00 2000 m př. Dky
19:15 3000 m př. Ž
19:30 2000 m př. Dci
19:45 3000 m př. M 3000 m př. Jři

Stravování

Zajištěno v areálu v Bomba café.