2. kolo KMD starší žáci a žákyně

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Atletika Klatovy

Datum

14.06.2022

Místo

Klatovy (Atletický stadion Klatovy, Nerudova 947, Klatovy)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Bohumil Němec 602454617 nemec@atletikaklatovy.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Irena Stahlová
Technický ředitel Libor Boldan 602408457
Řídící soutěže družstev Josef Pšajdl 728093594 psajdlj@gmail.com
Hlasatel Jiří Pavlík 724602019
Režie Jiří Pavlík 724602019 jipavlik@seznam.cz
Časomíru zajišťuje Roman Sladký 777 122 998 info@pro-sport.cz
Výsledky zpracoval Roman Sladký

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 1500 m, 200 m př., 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 1500 m, 200 m př., 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.
Vzhledem k překryvu sektorů na hod diskem a oštěpem nelze tyto soutěže závodit paralelně, v případě většího počtu závodníků tak hrozí časové prodloužení závodů. Časový pořad pro soutěže v disk a oštěpu je tak pouze orientační, začátky se budou posouvat tak, aby na sebe tyto soutěže bezprostředně navazovaly a došlo k maximální časové úspoře a hladkému průběhu závodů. Případné změny začátku těchto disciplín budou oznámeny hlasatelem. Děkujeme za pochopení.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena ve stanu v prostoru cíle od 15:00 hodin. Porada vedoucích družstev a činnovníků v 15:30 v kanceláři v budově (prostřední dveře budovy). 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 12. 6. 2022 - 20:00 hod. 

Výdej startovních čísel

Pro běhy na 1500 metrů budou závodníkům vydávána čísla. 

Rozcvičování

Je doporučeno využít okolí stadionu a přilehlý lesopark Hůrka. Rozcvičovat se lze dále pouze v částech dráhy, kde neprobíhají soutěže a za dodržení bezpečnostních opatření a pokynů pořadatelů - pozor zejména při probíhajících soutěžích v disku !!

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemní budově na stadionu. Za příznivého počasí je možné se také převlékat na přilehlé tribuně. Místa jsou určena k převlečení, za odložené věci pořadatel neručí. 

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz. Během závodu budou výsledky vyvěšovány na informační tabuli u závodní kanceláře.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna zdravotníkem. Ohlašování úrazů v prostoru cíle u závodní kanceláře. 

Časový pořad

úterý, 14.6.2022

Čas Disciplíny
16:00 200 m př. Žci výška Žci tyč Žky tyč Žci dálka Žky koule 4kg Žci disk 0,75kg Žky
16:15 200 m př. Žky
16:30 60 m Žci Běh
16:50 60 m Žky Běh disk 1kg Žci
17:10 1500 m Žci Běh výška Žky dálka Žci koule 3kg Žky
17:20 1500 m Žky Běh
17:35 60 m Žci Finále
17:40 oštěp 500g Žky
17:45 60 m Žky Finále
17:50 150 m Žci
18:10 150 m Žky
18:30 4x300 m Žci oštěp 600g Žci
18:45 4x300 m Žky

Stravování

Na stadionu bude k dispozici stánkové občerstvení.

Parkování

Autobusy i osobní automobily mohou parkovat na parkovišti před zimním stadionem. Atletický stadion je nad zimním stadionem - 100 metrů.