4. kolo OMD mladšího žactva sk. B

Pořadatel

Technicky zajišťuje AK Škoda Plzeň

Datum

07.09.2022

Místo

Plzeň (Vejprnická 1253/36)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Karolína Kupecká skplz@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Jiří Březina
Řídící soutěže družstev Jan Sladký
Lékař Karolína Kupecká
Časomíru zajišťuje AK Škoda Plzeň
Výsledky zpracoval AK Škoda Plzeň

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2011

Finále družstev Mladšího žactva Plzeňského kraje.

Soutěže

Dorostenci koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg
Junioři 110 m př.
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 15:00 h v levé dolní části tribuny

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 5.9. 2022 do  20:00 h.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, k dispozici je tartanová rovinka a atletický tunel. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny, pouze na převlečení. Za odložené věci pořadatel neručí.

 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli u kanceláře

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u kanceláře. Oficiální výsledky budou zveřejňovány v průběhu závodu na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Při podávání protestů se postupuje dle pravidel atletiky (pravidlo 146) a ustanovení č. 17 a) b) soutěžního řádu pro soutěže dužstev PKAS.

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu soutěží.

Časový pořad

středa, 7.9.2022

Čas Disciplíny
15:00 disk 1,5kg Dci kladivo 5kg Dci
15:30 110 m př. Jři koule 5kg Dci
16:00 60 m př. Žkm Finále výška Žcm dálka Žkm koule 2kg Žkm kriket Žcm
16:15 60 m př. Žcm Finále
16:30 60 m Žkm Rozběh
16:45 60 m Žcm Rozběh
17:00 800 m Žkm Finále
17:10 800 m Žcm Finále
17:25 60 m Žkm Finále
17:30 výška Žkm dálka Žcm koule 3kg Žcm kriket Žkm
17:35 60 m Žcm Finále
17:50 150 m Žkm Finále
18:05 150 m Žcm Finále
18:20 4x60 m Žkm Finále
18:35 4x60 m Žcm Finále

Stravování

Zajištěno v areálu Bomba Café.