Mistrovství Plzeňského kraje předžactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

28.09.2022

Místo

Plzeň (Vejprnická 1253/36)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Jiří Pavel
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Michal Černý +420777889619 skplz@seznam.cz
Časomíru zajišťuje AK Škoda Plzeň
Výsledky zpracoval AK Škoda Plzeň

Startují

ročníky 2013 - 2014
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2014

Mistrovství je uzavřený závod pouze pro závodníky/-ce/ Plzeňského kraje.

Start mladších ročníků /2015 a mladší/ je nepřípustný!

Startovat mohou pouze registrovaní atleti. 

Závodníci/ce mohou startovat pouze ve třech disciplínách (3 individuálních nebo 2 individuálních + štafeta).

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., dálka, kriket
Mix 4x200 m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Běhy na 60m a 60m př. budou startovány z polovysokého startu.

V technických disciplínách mají závodníci 3 pokusy

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v den závodu 28.9. ve spodní části tribuny od 8:30 hodin do ukončení závodů /vchod z vnějšku tribuny proti cíli/.

Prezentace výprav a závodníků/-ic/ se uskuteční v době od 8.30 do 9.30 hodin v závodní kanceláři. Zde se budou přijímat omluvy-odhlášky závodníků/-ic/, tj. nenastoupené starty-škrty a to až do ukončení prezentace do 9.30 hodin. 

 

Startovné

Startovné bude 50,- Kč za každou přihlášeno disciplínu a rovněž tak za štafetu.

 

Startovné se bude hradit faktrou vystavenou hospodářem PKAS přihlášeným oddílům. Do "startovného" budou zahrnuty i nenastoupené starty. 

V případě přihlášky jiným způsobem (emailem, na místě, ...) činí startovné 1000,- Kč za každou přihlášenou disciplínu (netýká se štafet). Tato částka připadá pořadateli.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 13.9.2021 do 26.9.2021 do 23:59.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše, přilehlé rovince nebo v prostorách tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 min před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve spodní části tribuny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny, a to pro závodníky šatny č. 1 a 2, a pro závodnice šatny č. 3 a 4.

Šatny budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotník se bude nacházet v prostoru regenerace, přístup je z hlavní plochy i z tribuny stadionu, dveře budou viditelně označeny.

Časový pořad

středa, 28.9.2022

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. EleH Běh dálka EleZm Finále kriket EleHm Finále
10:10 60 m př. EleZ Běh
10:20 60 m př. EleHm Běh
10:30 60 m př. EleZm Běh
10:45 60 m EleH Běh
11:00 60 m EleZ Běh
11:10 dálka EleH Finále
11:20 60 m EleHm Běh
11:30 60 m EleZm Běh kriket EleZ Finále
11:50 60 m EleH Finále
11:55 60 m EleZ Finále
12:00 60 m EleHm Finále
12:05 60 m EleZm Finále
12:15 dálka EleHm Finále
12:25 kriket EleZm Finále
12:30 150 m EleH Finále
12:40 150 m EleZ Finále
13:00 150 m EleHm Finále
13:10 150 m EleZm Finále dálka EleZ Finále
13:30 600 m EleH Běh kriket EleH Finále
13:40 600 m EleZ Běh
13:55 600 m EleHm Běh
14:05 600 m EleZm Běh
14:30 4x200 m Mix Běh

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v kavárně Bomba v areálu stadionu.

Parkování

Parkování v areálu stadionu není vůbec možné z důvodu výstavby druhého atletického tunelu. Parkoviště pro výpravy je cca 300m od stadionu v areálu učiliště viz příloha

Bez názvu planek areal stavba (1)