ODM 2022 - atletický čtyřboj družstev

Pořadatel

Technicky zajišťuje Školní atletický klub Slaný

Datum

20.05.2022

Místo

Slaný (Lacinova ul.)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jaroslav Koukal 603314132 jkoukal@volny.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Josef Nechanický
Technický ředitel Radek Hykeš
Hlasatel Radomír Jánský
Vedoucí ceremonielu Jana Hrachová
Hospodář Jaroslava Klimešová
Časomíru zajišťuje FTVS UK
Výsledky zpracoval Jaroslav Koukal

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2013 - 2019
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2019
ročníky 2011 - 2012

Věkové kategorie budou upraveny takto:

Žákyně a žáci 6. a 7. tříd budou vedeni  pro potřeby tohoto závodu v kategorii mladší žactvo.
Žákyně a žáci 8. a 9. tříd budou vedeni  pro potřeby tohoto závodu v kategorii starší žactvo.
Atletická přípravka a minipřípravka bude startovat ve štafetě 8x50 m.

Soutěže

Žáci 60 m, 1000 m, výška, dálka, koule 4kg, kriket
Ml. žáci 60 m, 800 m, výška, dálka, kriket
Ml. žákyně 60 m, 600 m, výška, dálka, kriket
Žákyně 60 m, 800 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí ředitel závodu po skončení prezentace. Každý závodník má k dispozici 9 pokusů.
Soutěží se podle pravidel atletiky a propozic 5.Olympiády dětí a mládeže ve Slaném 2022.
Bodování disciplín bude podle Bodovacích tabulek pro víceboje.

Družstvo pro čtyřboj v každé kategorii tvoří 5 závodníků (nejméně však 4). Závodit se bude v 6 disciplínách, každý závodník však bude startovat ve čtyřech nich (v kategorii staršího žactva jsou volitelné dálka nebo výška a míček nebo koule, v kategorii mladšího žactva je volitelná jen dálka nebo výška).
Do bodového součtu každého družstva se započítají body jeho nejlepších 4 členů ve čtyřboji.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 8.15 do skončení závodu v blízkosti cíle.

Přihlášky

Podávají školy, pozvané na 5. Olympiádu dětí a mládeže ve Slaném, na e-mailovou adresu   jkoukal@volny.cz   do 16.5.2022.
V přihlášce musí být uvedeny u každého závodníka volitelné disciplíny (dálka nebo výška, míček nebo koule), a to v poměru 2:3 nebo 3:2.
Pokud bude mít družstvo pouze 4 závodníky, volitelné disciplíny musí být 2:2.

Šatny

Šatny nejsou k dispozici. 

Časový pořad

pátek, 20.5.2022

Čas Disciplíny
09:00 60 m Žkm
09:20 60 m Žcm výška Žkm dálka Žkm
09:40 60 m Žci kriket Žcm
10:00 60 m Žky
10:10 výška Žcm dálka Žcm kriket Žkm
10:30 štafeta 8x50 m 1. stupně ZŠ koule 4kg Žci kriket Žci
11:00 600 m Žkm výška Žky dálka Žky
11:30 800 m Žcm
11:50 výška Žci dálka Žci koule 3kg Žky kriket Žky
12:20 800 m Žky
12:45 1000 m Žci
13:15 Konec závodů

Parkování

Parkování bude možné v prostoru mezi zimním stadiónem a aquaparkem a také za tribunami atletického stadiónu (vjezd z ulice U stadionu).

Další informace

Vyhlášení vítězů bude jak v kategorii družstev, tak v kategorii jednotlivců.
Kategorie jsou:
Žkm = žákyně mladší - 6.-7. třída ZŠ
Žcm = žáci mladší - 6.-7. třída ZŠ
Žky = žákyně starší - 8.-9. třída ZŠ
Žci = žáci starší - 8.-9. třída ZŠ