Krajský přebor v pětiboji mladšího žactva pro STC-západ

Pořadatel

Technicky zajišťuje Školní atletický klub Slaný

Datum

22.05.2022

Místo

Slaný (Lacinova ul.)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jaroslav Koukal 603314132 jkoukal@volny.cz
Hlavní rozhodčí Jaromír Prokeš
Technický ředitel Eliška Laštůvková
Hlasatel Radomír Jánský
Časomíru zajišťuje FTVS UK
Výsledky zpracoval Jaroslav Koukl

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 800 m, 60 m př., dálka, kriket, pětiboj
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60 m př., dálka, kriket, pětiboj

Technická ustanovení

Technická porada trenérů s vedením závodu bude na stadiónu po skončení prezentace, cca v 9:15.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. 
Soutěže ve skoku do dálky a v hodu míčkem budou organizovány ve dvou skupinách

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena na stadiónu v prostoru za cílem od 8.30 do skončení závodu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 9.5.2022 do 20.5.2022 20:00.

Všechny závodníky přihlašujte na 3 disciplíny:
- pětiboj (není nutno udávat výkon)
- 60 m překážek - s uvedením očekávaného výkonu, abychom mohli sestavit běhy podle úrovně výkonnosti
- 60 m - s uvedením očekávaného výkonu, abychom mohli sestavit běhy podle úrovně výkonnosti

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží bude možné na stadiónu a jeho nejbližším okolí.

Šatny

Šatny nejsou k dispozici.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v za cílem. 
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

První pomoc bude zajišťovat zdravotnice Jana Zázvorková.

Časový pořad

neděle, 22.5.2022

Čas Disciplíny
09:45 pětiboj Žcm
09:50 pětiboj Žkm
10:00 60 m př. Žcm
10:20 60 m př. Žkm
10:40 kriket Žcm
11:00 dálka Žkm
11:30 60 m Žcm
11:50 60 m Žkm
12:00 dálka Žcm
12:20 kriket Žkm
13:00 800 m Žcm
13:20 800 m Žkm
13:40 Vyhlášení vítězů - mladších žáků
13:50 Vyhlášení vítězů - mladších žákyň

Stravování

V těsné blízkosti stadiónu je restaurace Zimák, ve které je možno zakoupit od 11:00 občerstvení. 

Parkování

Parkování bude možné v prostoru za tribunami, s vjezdem z ulice U stadionu.

Další informace

Časový pořad je orientační, bude upraven podle počtu přihlášených a odprezentovaných závodníků.
Disciplíny skok do dálky a hod míčkem150g (kriket) budou v obou kategoriích organizovány ve dvou skupinách se začátkem ve stejnou dobu. 

LOGO - colour 2