2.kolo KPD mladšího žactva, STC, skupina A

Pořadatel

Technicky zajišťuje Školní atletický klub Slaný

Datum

12.06.2022

Místo

Slaný (Atletický stadión, Lacinova ul.)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jaroslav Koukal 603314132 jkoukal@volny.cz
Hlavní rozhodčí Jaromír Prokeš
Technický ředitel Radek Hykeš
Řídící soutěže družstev Kateřina Majerová 604400058 katamajer4@seznam.cz
Hlasatel Radomír Jánský
Hospodář Jaroslava Klimešová
Časomíru zajišťuje FTVS UK
Výsledky zpracoval Karel Hevessy, AC TEPO Kladno

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 60 m př., 4x300 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 300 m, 1500 m, 60 m př., 4x300 m, výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Skok do dálky bude v případě vyššího počtu závodníků rozdělen pro první tři pokusy na dvě skupiny, které budou skákat ve stejném směru současně. Užší finále (8 nejlepších startujících) proběhne na jednom z používaných sektorů.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 9.30 hodin do skončení závodu v prostoru za cílem.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 30.5.2022 do 10.6.2022 do 20:00.

Šatny

Šatny nejsou k dispozici.
Toalety TOI TOI budou k dispozici na parkovišti za tribunami.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli za cílem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČASu, www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude k dispozici na stadiónu v označeném sektoru za cílem.

Časový pořad

neděle, 12.6.2022

Čas Disciplíny
10:30 60 m př. Žkm Běh dálka Žcm koule 2kg Žkm
10:45 60 m př. Žcm Běh výška Žkm kriket Žcm
11:00 60 m Žkm Rozběh
11:15 60 m Žcm Rozběh
11:30 1500 m Žkm Běh
11:45 1500 m Žcm Běh dálka Žkm koule 3kg Žcm
12:00 300 m Žkm Běh výška Žcm kriket Žkm
12:20 300 m Žcm Běh
12:40 60 m Žkm Finále
12:55 60 m Žcm Finále
13:15 4x300 m Žkm Běh
13:35 4x300 m Žcm Běh
14:00 Konec závodů

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude možné mezi zimní stadiónem a aquaparkem a dále v prostoru za tribunami (vjezd z ulice U stadionu).

Další informace

UPOZORNĚNÍ: V jednom družstvu může startovat max. 15 závodníků (viz Zpravodaj řídícího soutěže č. 1). Každý závodník může startovat ve třech individuálních disciplínách nebo ve dvou individuálních a jedné štafetě (viz Zpravodaj řídícího soutěže č. 1).

Časový pořad je orientační, pořadatelé si vyhrazují právo upravit ho podle aktuálního popčtu přihlášek.