3. kolo KPD žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Svitavy, z. s.

Datum

19.06.2022

Místo

Svitavy

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Josef Marek 602 94 66 55 marek.josef@email.cz
Hlavní rozhodčí Jana Gottwaldová
Řídící soutěže družstev žci Eva Kučerová / žky Miroslav Ratman 604 298 536 / 7 ev.kucerova@seznam.cz / miloslav.ratman@seznam.cz

Startují

ročníky 2007 - 2010
ročníky 2007 - 2010

Soutěže

Žáci 60 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Vstup na plochu je povolen pouze rozhodčím, technické četě, činovníkům závodu, závodníkům jejichž soutěž probíhá a fotografům schváleným ředitelem závodu. U technických disciplín bude vymezen prostor pro trenéry. Přítomnost trenérů nebo jiných osob na ploše nebo mimo vymezený prostor pro trenéry bude posouzen jako nedovolená podpora.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v neděli 19.6. od 8:30 v prostoru cíle.

Do 9:00 provedou vedoucí družstev kontrolu přihlášek a případné škrty, dopisování není možné.

Starty mimo soutěž budou možné pouze po odsouhlasení ředitele závodu a vedoucího pracovníka.

Startovné

U oddílů PKAS 50 Kč za start mimo soutěž, ostatní oddíly 100 Kč za start mimo soutěž.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 17.6.2022 do 20:00.

Výdej startovních čísel

pro start na 800 a 1500 m budou vydány vedoucím družstev při prezentaci.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu. Pro soutěže v hodech a vrzích je rozcvičování povolené pouze za přítomnosti vrchníka disciplíny. Porušení tohoto nařízení může být potrestáno vyloučením ze závodu. Za dodržení jsou zodpovědní vedoucí družstev.

Časový pořad

neděle, 19.6.2022

Čas Disciplíny
09:30 tyč Žky Finále tyč Žci Finále kladivo 4kg Žci Finále oštěp 500g Žky Finále
10:00 100 m př. Žci Běh dálka Žci Finále
10:15 100 m př. Žky Běh
10:30 1500 m Žci Běh výška Žky Finále kladivo 3kg Žky Finále oštěp 600g Žci Finále
10:45 1500 m Žky Běh
11:00 60 m Žci Rozběh
11:15 60 m Žky Rozběh
11:30 dálka Žky Finále koule 4kg Žci Finále disk 0,75kg Žky Finále
11:40 800 m Žci Běh
11:50 800 m Žky Běh
12:00 60 m Žci Finále výška Žci Finále
12:15 60 m Žky Finále
12:30 300 m Žci Běh koule 3kg Žky Finále disk 1kg Žci Finále
12:50 300 m Žky Běh
13:20 4x60 m Žci Běh
13:35 4x60 m Žky Běh