Atletická vrhačská středa

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Brno - Žabovřesky

Datum

01.06.2022

Místo

Brno - Žabovřesky (Jana Nečase 1a)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Radim Jetelina
Hlavní rozhodčí Břetislav Jílek

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Závod je vypsán pro mužské a ženské kategorie všech věkových skupin včetně MASTERS.

 

ZAHÁJENÍ závodu v 17.00 hod.

 

DISCIPLÍNY: kladivo, koule, disk, břemeno

 

ČASOVÝ POŘAD: kladivo pro všechny kategorie od 17.00 hod., ostatní disciplíny následují ve výše uvedeném pořadí.

 

Soutěže

Technická ustanovení

Soutěží se podle platných pravidel atletiky IAAF a WMA.

Každý závodník má v soutěži k dispozici 6 pokusů a závodí s náčiním o hmotnosti odpovídající své kategorii.

V případě, že do závodu jedné disciplíny bude přihlášen větší počet závodníků, pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet pokusů v této disciplíně na 4 pokusy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 16.00 hodin, prezence (nikoliv přihlášení) nejpozději 30 minut před začátkem závodu.

Všichni závodníci musí být předem přihlášeni, přihlášení na místě není možné.

Startovné

Startovné: za každou disciplínu 50 Kč

Přihlášky

Přihlášky je nutné zaslat na e-mail: sokolrosnicka@email.cz, telefonicky: Milan Král 603 164 877 NEJPOZDĚJI do úterý 31.5.2022 do 12.00 hod.

Přihláška musí obsahovat jméno závodníka, oddíl, kategorii a disciplíny s uvedení SB.

Bez přihlášení předem nebude start umožněn.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno v areálu atletického stadiónu, přičemž platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ ROZCVIČOVÁNÍ S NÁŘADÍM MIMO SEKTOR A BEZ DOZORU ROZHODČÍCH!!!

Kontrola náčiní

Závodníce a závodníci mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici, pořadatel neručí za případné ztráty.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a zároveň na webové stránce oddílu www.rosnicka-zabovresky.wz.cz.

Parkování

Parkování zdarma v areálu.

Další informace

 

KONTAKT: TJ SOKOL Brno Žabovřesky, Jana Nečase 1a, 616 00  Brno

www.rosnicka-zabovresky.wz.cz

e-mail: sokolrosnicka@email.cz

Milan Král, tel. 603 164 877