Pohár Sokolstva 2022

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Brno - Žabovřesky

Datum

03.09.2022

Místo

Brno - Žabovřesky (Jana Nečase 1a)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Radim Jetelina
Hlavní rozhodčí Břetislav Jílek

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Závod je vypsán pro mužské a ženské kategorie všech věkových skupin včetně MASTERS.

 

ZAHÁJENÍ závodu v 10.00 hod.

 

DISCIPLÍNY: kladivo (do 60 metrů), koule, disk, oštěp (do 55 metrů), břemeno, vrhačský 5boj

 

ČASOVÝ POŘAD: kladivo pro všechny kategorie od 10.00 hod., ostatní disciplíny následují ve výše uvedeném pořadí.

 

Soutěže

Technická ustanovení

Soutěží se podle platných pravidel atletiky WA a WMA.

Každý závodník má v soutěži k dispozici 6 pokusů a závodí s náčiním o hmotnosti odpovídající své kategorii, v případě vrhačského 5boje má k dispozici pouze 3 pokusy v každé disciplíně.

V případě, že do závodu jedné disciplíny bude přihlášen větší počet závodníků, pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet pokusů v této disciplíně na 4 nebo 5 pokusů.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 9.00 hodin, prezence (nikoliv přihlášení) nejpozději 30 minut před začátkem závodu.

Všichni závodníci musí být předem přihlášeni, přihlášení na místě není možné.

Startovné

Startovné: 1 disciplína 100 Kč, 2 disciplíny 150 Kč, 3 disciplíny 200 Kč, 4 disciplíny 250 Kč, 5 disciplín 300 Kč, vrhačský 5boj 300 Kč.

Přihlášky

Přihlášky je nutné zaslat na e-mail: sokolrosnicka@email.cz, telefonicky: Milan Král 603 164 877 NEJPOZDĚJI do čtvrtka 1.9.2022 do 18.00 hod.

Přihláška musí obsahovat jméno závodníka, rok narození, oddíl, kategorii a disciplíny s uvedení SB.

Zároveň prosím uveďte svůj zájem či nezájem o občerstvení, které bude zajištěno pro předem přihlášené zájemce o občerstvení za úhradu 50 Kč (v obvyklém rozsahu a nad rámec startovného - splatné bude při prezenci).

Bez přihlášení předem nebude start umožněn.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno v areálu atletického stadiónu, přičemž platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ ROZCVIČOVÁNÍ S NÁŘADÍM MIMO SEKTOR A BEZ DOZORU ROZHODČÍCH!!!

Kontrola náčiní

Závodníce a závodníci mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici, pořadatel neručí za případné ztráty.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a zároveň na webové stránce oddílu www.rosnicka-zabovresky.wz.cz.

Parkování

Parkování zdarma v areálu.

Další informace

 

KONTAKT: TJ SOKOL Brno Žabovřesky, Jana Nečase 1a, 616 00  Brno

www.rosnicka-zabovresky.wz.cz

e-mail: sokolrosnicka@email.cz

Milan Král, tel. 603 164 877