Kvalifikace žactva Olomouckého kraje na LODM

Pořadatel

Technicky zajišťuje Sportovní klub Přerov 1908 z.s.

Datum

24.05.2022

Místo

Přerov (Alšova ulice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Klvaňa Václav 606721550 klvanavaclav13@gmail.com
Hlavní rozhodčí Mgr. Ivana Kolomazníková
Časomíru zajišťuje AK Olomouc z.s.
Výsledky zpracoval Uhlíř David

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

V kategorii mladšího a stašího žactva mohou startovat pouze závodníci Olomouckého kraje.

Soutěže

Žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, oštěp 400g
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v buňce nad cílem od 15:00 hodin. 

Startovné

Startovné se neplatí.

Přihlášky

Atletické oddíly přihlašují své závodníky přes webovou stránku ČAS http://www.atletika.cz od pondělí 16.5.2022 do pondělí 23.5.2022 do 20:00 hodin.
 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 20 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v bílém kontejneru na vrhačské louce. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1. patře atletické haly. Šatny slouží pouze k převlečení, za ztráty pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli.
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

 

Časový pořad

úterý, 24.5.2022

Čas Disciplíny
16:00 60 m př. Žkm Běh výška Žkm výška Žky koule 4kg Žci
16:10 60 m př. Žcm Běh
16:30 100 m př. Žky Běh dálka Žkm dálka Žcm
16:40 100 m př. Žci Běh oštěp 400g Žkm oštěp 500g Žky
16:50 800 m Žkm Běh
17:00 800 m Žcm Běh
17:10 800 m Žky Běh koule 3kg Žky
17:20 1500 m Žci Běh výška Žci výška Žcm
17:30 60 m Žky Běh
17:40 60 m Žci Běh dálka Žci dálka Žky oštěp 500g Žcm oštěp 600g Žci
17:50 60 m Žkm Běh
18:00 60 m Žcm Běh
18:20 300 m Žky Běh
18:30 300 m Žci Běh

Stravování

V průběhu soutěže bude otevřen bufet na konci budovy.

Další informace

Soutěže ve skoku vysokém proběhnou společně pro obě kategorie žákyň a potom i pro kategorie žáků na jednom doskočišti. Stejným způsobem probehnou i soutěže v hodu oštěpem.

Skok daleký proběhne současně na dvou doskočištích. V každé kategorii bude vybráno 20 závodníků s nejlepšími výkony.