2. kolo OMD Gigant dorost a junioři PLZ, KV, JIH kraje

logo-red-197px

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SKP Union Cheb z.s.

Datum

04.06.2022

Místo

Cheb (Koželužská 27 - zlatá dráha - areál Krajinka Cheb)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Přibáň Jacek 77774023 ck.brigateam@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Novák Miloslav a Kastner Jan
Řídící soutěže družstev Tipka Václav /dci, jři/ a Pšajdl Josef /dky, jky/
Časomíru zajišťuje ŠAK Chodov
Výsledky zpracoval ŠAK Chodov

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2008
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2008

Dorostenci/ dorostenky 

100m,200m, 400m, 800m, 300m př., 3000m-vložený závod, výška, dálka, tyč, koule, oštěp, disk, 4x100m

 

Junioři / juniorky

100m, 200m, 400m, 800m, 400mpř., 3000m-vložený závod, výška, dálka, tyč, koule, oštěp,disk, 4x100m

 

Řídící soutěže družstev  

Václav Tipka (dci,jři) tel. 728 645 620

Josef Pšajdl (dky, jky) tel. 728 093 594

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 5kg, disk 1,5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 1kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 6kg, disk 1,75kg, oštěp 800g
Muži 3000 m
Ženy 3000 m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

3 000 m - vložený závod - neboduje se

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude v klubovně na stadionu od 9.30 hod., kde budou pracovat ŘP.

Startovné

Atleti startující mimo soutěž – 100 Kč za disciplínu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http: www.atletika.cz) a to od 30.5. do 2.6.2022 do 22.00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu – na rovince za tribunou a mimo stadion.

Kontrola náčiní

Atleti mohou při soutěžích použít vlastní náčiní, které však musí nejpozději do 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu, který bude na označeném místě na stadionu.

Šatny

V tribuně stadionu v omezené míře – pouze na převlečení.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány 30 minut po vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2,3,4, a 5 z pravidel Atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a musí být doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 pravidel Atletiky)

Časový pořad

sobota, 4.6.2022

Čas Disciplíny
11:00 400 m př. Jři Běh výška Jři Finále výška Dci Finále dálka Jky Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Jky Finále oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g Jři Finále
11:15 400 m př. Jky Běh
11:30 300 m př. Dky Běh
11:45 300 m př. Dci Běh
12:00 100 m Jři Rozběh
12:10 dálka Dky Finále
12:15 100 m Dci Rozběh
12:30 100 m Jky Rozběh výška Jky Finále výška Dky Finále koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále oštěp 500g Dky Finále oštěp 600g Jky Finále
12:45 100 m Dky Rozběh
13:00 400 m Jři Běh
13:10 400 m Dci Běh
13:20 400 m Jky Běh
13:30 400 m Dky Běh tyč Jky Finále tyč Dky Finále dálka Jři Finále
13:40 100 m Jři Finále
13:50 100 m Dci Finále disk 1,5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále
14:00 100 m Jky Finále
14:20 100 m Dky Finále
14:30 dálka Dci Finále
14:40 800 m Jři Běh
14:50 800 m Dci Běh
15:00 800 m Jky Běh tyč Jři Finále tyč Dci Finále disk 1kg Jky Finále disk 1kg Dky Finále
15:10 800 m Dky Běh
15:20 200 m Jři Běh
15:35 200 m Dci Běh
15:50 200 m Jky Běh
16:05 200 m Dky Běh
16:25 4x100 m Jři Běh
16:35 4x100 m Dci Běh
16:45 4x100 m Jky Běh
16:55 4x100 m Dky Běh
17:05 3000 m Jři Běh 3000 m Dci Běh 3000 m M Běh
17:20 3000 m Jky Běh 3000 m Dky Běh 3000 m Ž Běh

Parkování

Přímo ke stadionu se nedá zajet autobusem. Je potřeba vyložit atlety (asi 300m před stadionem) a pak zaparkovat na jiném místě!

Další informace

Stánkový prodej bude přímo na tribuně stadionu.

Horizontální logotyp (500x125)