1. kolo KPD mužů, žen, juniorů, dorostu a žactva

eletronické propozice lišta

Pořadatel

Technicky zajišťuje TJ Spartak Třebíč

Datum

30.04.2022

Místo

Třebíč (Manž. Curieových 11,12)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Vratislav Fišera
Ředitel závodu Josef Vomela 732 681 111 josefvomela@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Petr Veleba
Řídící soutěže družstev Fišerová, Horný, Zajíc
Časomíru zajišťuje Vratislav Fišera
Výsledky zpracoval Irena Fišerová

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2010
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2010

V soutěžích družstev staršího žactva mohou startovat i závodníci kategorie mladšího žactva v rozsahu svých povolených disciplín. Přípravka startovat nesmí.

Omezení startů
a) Počet závodníků v družstvu v základní části není omezen.
b) Muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, starší žactvo mohou v jednom kole startovat maximálně ve třech individuálních disciplínách + štafetě.
c) Závodníci a závodnice v kategorii žactva mohou v jednom dni startovat v jedné individuálním závodě na 300 m a delším, v kategorii dorostu mohou v jednom dni startovat v jednom závodě na 800 m a delším, v kategorii juniorské v jednom závodě
na 1500 m a delším.
d) V soutěžích pořádaných KAS neplatí hostování závodníků za jiný oddíl. Pro závody pořádané ČAS toto ustanovení neplatí.
e) Junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, starší žáci a starší
žákyně mohou startovat pouze za družstvo ve své věkové kategorii. Pro závody pořádané ČAS toto ustanovení neplatí.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 800 m, 300m p 83,8, 4x400 m, výška, tyč, dálka, koule 5kg, disk 1,5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 800 m, 300m p 76,2, 4x400 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 1kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 800 m, 400m p 76,2, 4x400 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 800 m, 400m p 91,4, 4x400 m, výška, tyč, dálka, koule 6kg, disk 1,75kg, oštěp 800g
Muži 100 m, 200 m, 800 m, 400m p 91,4, 4x400 m, výška, tyč, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 800 m, 400m p 76,2, 4x400 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Žáci 60 m, 150 m, 800 m, 200m p 76,2, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 200m p 76,2, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, oštěp 500g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v tribuně stadionu od 8,30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 22.4. do 29.4. do 20:00 hodin.

Výdej startovních čísel

Budou vydány v cíli pouze pro dlouhé běhy.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu. Šatny slouží pouze k převlečení, nenechávejte si v nich věci.

Časový pořad

sobota, 30.4.2022

Čas Disciplíny
10:00 400m p 91,4 M 400m p 91,4 Jři výška M výška Jři výška Dci dálka Žci koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M disk 1kg Ž disk 1kg Jky disk 1kg Dky oštěp 500g Žky
10:10 400m p 76,2 Ž 400m p 76,2 Jky
10:20 300m p 83,8 Dci
10:25 300m p 76,2 Dky
10:40 200m p 76,2 Žci
10:50 200m p 76,2 Žky
11:00 výška Žky dálka Ž dálka Jky dálka Dky koule 3kg Dky koule 4kg Ž koule 4kg Jky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M oštěp 600g Žci
11:20 60 m Žci
11:40 60 m Žky
12:00 100 m M 100 m Jři 100 m Dci výška Žci koule 4kg Žci disk 0,75kg Žky oštěp 700g Dci oštěp 800g M oštěp 800g Jři
12:10 100 m Ž 100 m Jky 100 m Dky dálka M dálka Jři dálka Dci
12:30 800 m M 800 m Jři 800 m Dci
12:45 800 m Žci
13:00 800 m Ž 800 m Dky 800 m Jky výška Ž výška Jky výška Dky dálka Žky koule 3kg Žky disk 1kg Žci oštěp 500g Dky oštěp 600g Ž oštěp 600g Jky
13:15 800 m Žky
13:30 200 m M 200 m Jři 200 m Dci
13:40 200 m Ž 200 m Jky 200 m Dky
14:00 150 m Žci tyč M tyč Jři tyč Dci tyč Ž tyč Jky tyč Dky tyč Žci tyč Žky
14:15 150 m Žky
14:30 4x400 m M 4x400 m Jři 4x400 m Dci
14:40 4x400 m Ž 4x400 m Jky 4x400 m Dky
14:50 4x300 m Žci
15:00 4x300 m Žky