Liga Vysočiny přípravek – východ

eletronické propozice lišta

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Spartak Třebíč

Datum

04.09.2022

Místo

Třebíč (Manž. Curieových 1112)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Ondřej Tomek 732 135 590 ondrej5-tomek@centrum.cz
Ředitel závodu Josef Vomela 732 681 111 josefvomela@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Jan Heres
Časomíru zajišťuje Vratislav Fišera
Výsledky zpracoval Irena Fišerová

Startují

ročníky 2013 - 2018
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2018
ročníky 2011 - 2012

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 4x100 m, čtyřboj
Atletická minipřípravka-hoši 4x100 m, čtyřboj
Atletická přípravka-dívky 4x100 m, čtyřboj
Atletická minipřípravka-dívky 4x100 m, čtyřboj

Technická ustanovení

Disciplíny: 50 m, dálka z místa, raketka, překážková dráha, 4 x 100 m.
Štafety se přihlašují v den závodu do 11 hodin na kartičkách.
Ceny: nejlepší tři v každé disciplíně obdrží diplomy, nejlepší ve čtyřboji obdrží medaile a diplomy, všichni účastníci sladkosti

Časový pořad:
10:00   50 m HST             dálka DST            přek. dráha HML      raketka DML
10:30   raketka HST         50 m DST             dálka HML                přek. dráha DML
11:00   přek. dráha HST raketka DST         50 m HML                dálka DML
11:30   dálka HST            přek. dráha DST    raketka HML           50 m DML
12:00   4 x 100 m HST
12:10   4 x 100 m DST
12:20   4 x 100 m HML
12:30   4 x 100 m DML
13:00   vyhlášení výsledků

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu od 9:00 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 29.8. do 2.9.2022 do 20:00 hodin.

Časový pořad

neděle, 4.9.2022

Čas Disciplíny
10:00 čtyřboj EleHm
10:05 čtyřboj EleH
10:10 čtyřboj EleZm
10:15 čtyřboj EleZ
12:00 4x100 m EleH
12:10 4x100 m EleZ
12:20 4x100 m EleHm
12:30 4x100 m EleZm
13:00 Vyhlášení výsledků