Vrhačský trojboj

eletronické propozice lišta

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Spartak Třebíč

Datum

22.09.2022

Místo

Třebíč (Manž. Curieových 1112)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Josef Vomela
Hlavní rozhodčí Jan Heres
Výsledky zpracoval Vratislav Fišera

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Dorostenci vrh. tr.
Dorostenky vrh. tr.
Junioři vrh. tr.
Muži vrh. tr.
Ženy vrh. tr.
Žáci vrh. tr.
Ml. žáci vrh. tr.
Ml. žákyně vrh. tr.
Žákyně vrh. tr.

Technická ustanovení

Vrhačský trojboj
muži, junioři, dorostenci, žáci - koule, disk, oštěp
ženy, dorostenky, žákyně - koule, disk, oštěp
mladší žáci a žákyně - koule, míček, oštěp

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu od 15:00 hodin.

Startovné

Startovné 100 Kč za trojboj. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 19.9. do 21.9.2022 do 20 hodin.
Přihlášky na místě od 15:00 do 15:30 hodin!

Časový pořad

čtvrtek, 22.9.2022

Čas Disciplíny
16:00 vrh. tr. Žkm vrh. tr. Žky vrh. tr. Dky vrh. tr. Ž vrh. tr. Žcm vrh. tr. Žci vrh. tr. Dci vrh. tr. Jři vrh. tr. M