MORENDA MÍTINK 2022 - U11

Logo_AC_MSlavia (002)

Pořadatel

Technicky zajišťuje AC Moravská Slavia Brno, spolek

Datum

23.04.2022

Místo

Brno (Vojtova 1020/12c)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Ing. Jiří Proch 777136914 jiriproch0@gmail.com
Ředitel závodu Ing. Valter Boček
Hlavní rozhodčí Ing. Marek Trojanec
Technický ředitel Ing. Jiří Topinka
Hlasatel Ing. Jiří Proch
Lékař MUDr. Rostislav Stříbrný
Režie Petr Oupor
Hospodář Ladislav Zouhar
Časomíru zajišťuje AC Moravská Slavia Brno
Výsledky zpracoval Petr Marčík

Startují

ročníky 2013 - 2015
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2015
ročníky 2011 - 2012

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 600 m, dálka, koule 2kg
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 600 m, dálka, plný míč 1kg
Atletická přípravka-dívky 60 m, 600 m, dálka, koule 2kg
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 600 m, dálka, plný míč 1kg

Technická ustanovení

- běh na 60 m se bude startovat z bloků, tretry jsou povoleny, bez finále

- běh na 600 m se bude starovat tzv. z čáry,

- skok daleký bude měřen z místa odrazu, tretry povoleny

- ve vrhu koulí a v hodu plným míčem budou k dispozici tři pokusy pro každého

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

bude otevřena od 8 hodin při vstupu na stadion.

Každý účastník/ice při prezentaci održí startovní balíček včetně nevratného startovního čísla.

Prezantace a vyzvednutí startovního čísla musí proběhnout nejpozději 30 minut před začátkem dané disciplíny.

Startovné

150 Kč (6 €) za účastníka ................... při platbě bankovním převodem do 20. 4. 2022 dle platebních instrukcí

300 Kč (13 €) za účastníka ................. při platbě v hotovosti v den závodu při prezentaci (a pouze v případě volných startovních čísel)

Přihlášky

se podávají prostřednictvím www.atletika.cz, a to od 4. 4. 2022 do 20. 4. 2022 do 17 hodin.

Přihláška je řádně dokončena po úhradě startovného a přidělení startovního čísla. Startovné se hradí bankovním převodem, a to do 20. 4. 2022. Na dopolední část Moranda Mítinku (U11) je k dispozici 350 (1-350) startovních čísel. Po naplnění této kapacity si pořadatel vyhrazuje právo přihlášky předčasně uzavřít. Platební instrukce s automaticky aktualizovaným seznamem přihlášených pro kontolu připsání platby na účet pořadatele a přidělení startovního čísla je na webu pořadatele https://mslavia.cz/morenda-mitink-pripravky/

Přihláška na stadionu v den závodu bude umožněna pouze v případě volných startovních čísel.

Omezení startů: nejvýše tři starty pro každého účastníka/ici

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 8 hodin v závodní kanceláři při vstupu na stadion. Každý závodník/ice musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno na prsou, a to bez možnosti jakékoliv úpravy. Bez čísla nebude závodník/ice připušten/a na start.

Šatny

jsou k dispozici pod hlavní tribunou. Za odložené věci pořadatel neručí.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří:

Zdravotní služba

bude zajištěna.

Všichni závodníci/ice startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za zdravotní újmu žádného z účastníků.

Časový pořad

sobota, 23.4.2022

Čas Disciplíny
09:00 60 m EleHm dálka EleZm koule 2kg EleH koule 2kg EleZ
09:45 60 m EleH
09:50 dálka EleHm
10:15 60 m EleZ plný míč 1kg EleHm plný míč 1kg EleZm
10:30 dálka EleH
11:25 60 m EleZm dálka EleZ
12:30 600 m EleHm
12:40 600 m EleH
12:50 600 m EleZm
13:00 600 m EleZ
13:10 Medailový ceremoniál

Stravování

na stadionu bude zajištěno smluvním dodavatelem. Dále budou v areálu otevřeny dvě restaurace.

Parkování

v okolí stadionu je omezeno. Pořadatel doporučuje využít nový parkovací dům RIVER PARK.

Počítejte s časovou rezervou!

Plakat22