MORENDA MÍTINK 2022 - U15

Logo_AC_MSlavia (002)

Pořadatel

Technicky zajišťuje AC Moravská Slavia Brno, spolek

Datum

23.04.2022

Místo

Brno (Vojtova 1020/12c)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Ing. Jiří Proch 777136914 jiriproch0@gmail.com
Ředitel závodu Ing. Valter Boček
Hlavní rozhodčí Ing. Marek Trojanec
Technický ředitel Ing. Jiří Topinka
Hlasatel Ing. Jiří Proch
Lékař MUDr. Rostislav Stříbrný
Režie Petr Oupor
Hospodář Ladislav Zouhar
Časomíru zajišťuje AC Moravská Slavia Brno
Výsledky zpracoval Petr Marčík

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

- běh na 300 m bude startován z bloků a v drahách

- běh na 800 m bude startován z čáry

- v dálce, kouli a oštěpu mají všichni závodníci tři soutěžní pokusy, osm nejlepších další tři pokusy finálové

- ve skoku vysokém se základní výška a postupné výšky určí před samotnou soutěží podle výkonnosti přihlášených, nejnižší možná základní výška je 105 cm

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

bude otevřena od 8 do 17 hodin při vstupu na stadion.

Každý účastník/ice při prezentaci održí startovní balíček včetně nevratného startovního čísla.

Prezantace a vyzvednutí startovního čísla musí proběhnout nejpozději 30 minut před začátkem dané disciplíny.

Startovné

150 Kč (6 €) za účastníka ................... při platbě bankovním převodem do 20. 4. 2022 dle platebních instrukcí

300 Kč (13 €) za účastníka ................. při platbě v hotovosti v den závodu při prezentaci (a pouze v případě volných startovních čísel)

Přihlášky

se podávají prostřednictvím www.atletika.cz, a to od 4. 4. 2022 do 20. 4. 2022 do 17 hodin.

Přihláška je řádně dokončena po úhradě startovného a přidělení startovního čísla. Startovné se hradí bankovním převodem, a to do 20. 4. 2022. Na odpolední část Moranda Mítinku (U15) je k dispozici 250 (351-600) startovních čísel. Po naplnění této kapacity si pořadatel vyhrazuje právo přihlášky předčasně uzavřít. Platební instrukce s automaticky aktualizovaným seznamem přihlášených pro kontolu připsání platby na účet pořadatele a přidělení startovního čísla jsou na webu pořadatele https://mslavia.cz/morenda-mitink-zactvo/

Přihláška na stadionu v den závodu bude umožněna pouze v případě volných startovních čísel.

Omezení startů: nejvýše tři disciplíny pro každého účastníka/ici

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 8 do 17 hodin v závodní kanceláři při vstupu na stadion. Každý závodník/ice musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno na prsou, a to bez možnosti jakékoliv úpravy. Bez čísla nebude závodník/ice připušten/a na start.

Kontrola náčiní

bude probíhat u oštěpů, a to u prezentace při vstupu na stadion. Závodník/ice může startovat pouze s vlastním náčiním, pořadatel zajistí pouze náhradní oštěpy.

V soutěži ve vrhu koulí bude povoleno pouze náčiní dodané pořadatelem.

Šatny

jsou k dispozici pod hlavní tribunou. Za odložené věci pořadatel neručí.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: ředitel závodu, hlavní rozhodčí a technický ředitel.

Zdravotní služba

bude zajištěna.

Všichni závodníci/ice startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za zdravotní újmu žádného z účastníků.

Časový pořad

sobota, 23.4.2022

Čas Disciplíny
12:30 oštěp 400g Žkm
13:15 oštěp 500g Žcm
14:00 60 m př. Žkm oštěp 500g Žky
14:05 60 m př. Žcm
14:15 100 m př. Žky dálka Žkm D1
14:25 100 m př. Žci
14:40 60 m Žcm
14:45 oštěp 600g Žci
15:10 60 m Žci výška Žci výška Žcm
15:25 60 m Žkm dálka Žcm D1
15:55 60 m Žky
16:25 800 m Žcm výška Žky výška Žkm dálka Žky D1
16:35 800 m Žkm koule 3kg Žky koule 4kg Žci
16:45 800 m Žky
17:00 1500 m Žci
17:15 300 m Žci
17:35 300 m Žkm dálka Žci D1
17:45 koule 2kg Žkm koule 3kg Žcm
17:55 300 m Žcm
18:10 300 m Žky
18:30 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Stravování

na stadionu bude zajištěno smluvním dodavatelem. Dále budou v areálu otevřeny dvě restaurace.

Parkování

v okolí stadionu je omezeno. Pořadatel doporučuje využít nový parkovací dům RIVER PARK.

Počítejte s časovou rezervou!

Plakat22