Atletický čtyřboj 8.-9.tř. + Atletický čtyřboj 6.-7.tř. ZŠ

Pořadatel

Technicky zajišťuje Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika ve spolupráci s DDM Kolín, OR AŠSK Kolín a ZŠ Kolín Masarykova

Datum

05.04.2022

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Antonín Morávek
Hlavní rozhodčí Josef Holub

Startují

ročníky 2006 - 2008
ročníky 2008 - 2010
ročníky 2006 - 2008
ročníky 2008 - 2010

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ = IV. – žáci 8.–9. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií (v této přihlášce uvádějte kategorie "Žáci resp. Žákyně")

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ = III. – žáci 6.–7. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií (v této přihlášce uvádějte kategorie "Ml.Žáci resp. Ml.Žákyně")

 

Co se týče ročníků narození: Rozhodující pro zařazení do dané kategorie je navštěvovaná třída!!!!  Nedbejte tedy na ročníky uvedené výše a přihlašujte děti do kategorie podle tříd!

Soutěže

Žáci čtyřboj
Ml. žáci čtyřboj
Ml. žákyně čtyřboj
Žákyně čtyřboj

Technická ustanovení

PRAVIDLA ATLETICKÝ ČTYŘBOJ (8.-.9., 6.-7.TŘÍDA ZŠ):

POČET STARTUJÍCÍCH: V jednom družstvu je nejvíce 5 závodníků z jedné školy. Do výsledku družstva se počítají bodové zisky nejlepších 4 závodníků ve čtyřboji. Družstvo vede jeden vedoucí. Pokud družstvo startuje jen se 4 závodníky, musí se na dělené disciplíny rozdělit v poměru dva a dva závodníci.

PRAVIDLA: Soutěž začíná pro obě kategorie během na 60 metrů a končí během na 800 metrů dívek a 1000 metrů chlapců (resp. 600 m ml.dívky a 800 m ml.chlapci). Ve skoku dalekém a vrhačských disciplínách má každý závodník 3 pokusy.  Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje po celou dobu soutěže o 4 cm a to od základní výšky pro kat. ml. žákyně 106 cm, pro kat. ml. žáci a st. žákyně 114 cm a pro kat. starší žáci 122 cm.

DISCIPLÍNY: Sprint: 60 m Vytrvalost: žáci starší 1000 m, žákyně starší 800 m, žáci mladší 800 m, žákyně mladší 600 m. Skok: polovina družstva skok daleký, polovina skok vysoký (3+2 nebo 2+3) Hod (vrh): u staršího žactva polovina družstva hod míčkem, polovina vrh koulí (žákyně 3 kg, žáci 4 kg) (3+2 nebo 2+3). Mladší žactvo pouze hod kriketovým míčkem.

BODOVÁNÍ / HODNOCENÍ Výkony se bodují podle tabulek pro mládež z roku 2003 včetně platného vydání z roku 1996 a 1992. Při stejném bodovém součtu získává lepší umístění družstvo, jehož poslední započítávaný závodník dosáhl vyššího počtu bodů.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v modrém domku v prostoru cíle od 7:45 hodin.

Přihlášky

Přihlášky přes web ČAS do pondělí 4.4.2022 do 18:00 hodin!

Pro soutěž ATLETICKÝ ČTYŘBOJ (6.-7.třída) uvádějte kategorii "Ml.Žáci resp. Ml.Žákyně"

Pro soutěž ATLETICKÝ ČTYŘBOJ (8.-.třída) uvádějte kategorii "Žáci resp. Žákyně"

Další informace

ČASOVÝ POŘAD:

  Atletický čtyřboj (6.-7.třída) Atletický čtyřboj (8.-9.třída)  
8:45 60 m CH       8:45
9:00 60 m D       9:00
9:15 dálka CH výška CH 60 m CH   9:15
9:30 míček D   60 m D   9:30
9:45     dálka CH výška CH 9:45
10:00     míček D koule D 10:00
10:15 dálka D výška D     10:15
10:30 míček CH       10:30
10:45     dálka D výška D 10:45
11:00     míček CH koule CH 11:00
11:15 600 m D       11:15
11:30 800 m CH       11:30
11:45     800 m D   11:45
12:00     1000 m CH   12:00