Štafetový pohár - okresní kolo Kolín

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Technicky zajišťuje Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika a OR AŠSK Kolín

Datum

26.04.2022

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Hana Koptíková hkoptikova@atletika.cz
Ředitel závodu Mgr. Antonín Morávek 732107017 antonio.moravek@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Josef Holub

Startují

ročníky 2012 - 2015
ročníky 2012 - 2015
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2010 - 2012

Účastníci

Družstva základních škol žáků a žákyň prvního stupně.

Družstvo tvoří 16 žáků ve složení:

 • 4 dívky (1. - 3. třída-ročník narození 2015, 2014, 2013, 2012)
 • 4 chlapci (1. - 3. třída-ročník narození 2015, 2014, 2013, 2012)
 • 4 dívky (4. - 5. třída-ročník narození 2012, 2011, 2010)
 • 4 chlapci (4. - 5. třída-ročník narození 2012, 2011, 2010)

Pozn.: Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy.

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída

Technická ustanovení

Štafety smíšené

 • 8 x 100 m  (1.-3. třída-ročník narození 2015, 2014, 2013, 2012)
 • 8 x 100 m (4.-5. třída-ročník narození 2012, 2011, 2010)
 • 8 x 200 m  vybraní závodníci školy, kteří již startovali ve štafetách 8x100m s následujícím rozdělením:
  2 dívky + 2 chlapci (1. - 3. třída-ročník narození 2015, 2014, 2013, 2012)
  2 dívky + 2 chlapci (4. - 5. třída-ročník narození 2012, 2011, 2010)
 • 8 x 200 m "B" závodníci, kteří neběželi ve štafetě 8 x 200 m "A"

Pravidla

Startuje se ze startovní čáry z polovysokého startu. Běhy budou uspořádány po čtyřech až pěti štafetách (podle počtu přihlášených). Závodníci a závodnice hned po startu sbíhají do vnitřní dráhy. Předávací území (20 m) je viditelně vyznačeno (kužely, praporky apod.). Soutěžící mladší věkové kategorie si mohou předávat štafetový kroužek. Ostatní štafety předávají štafetový kolík. Čas štafet v okresním kole může být měřen ručně.

Hodnocení

Časy všech 3 štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů.

U štafety 8 x 200 m se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje štafeta 8 x 200 m. Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v modrém cílovém domku na atletickém stadionu od 8:30 hodin. Vedoucí zde upřesní jmenovité seznamy dětí a odevzdají přihlášku k soutěži.

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to do pátku 22.4.2022 do 18:00 hodin. včetně vyplněných jmenovitých soupisek.

 

Časový pořad

úterý, 26.4.2022

Čas Disciplíny
08:30 prezentace
09:30 8 x 100 m 1-3 zci
10:00 8 x 100 m 4-5 zci
10:30 8x200 mA 1-5 sm
11:00 8x200 mB 1-5 sm
12:00 vyhlášení