Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou (III., IV. kategorie) - Kolín

propozice_hlavicka_PR
logo_PR

Pořadatel

Technicky zajišťuje Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika ve spolupráci s DDM Kolín, OR AŠSK Kolín a ZŠ Kolín Masarykova

Datum

11.05.2022

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Hana Koptíková hkoptikova@atletika.cz
Ředitel závodu Mgr. Antonín Morávek 732107017 antonio.moravek@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Josef Holub

Startují

ročníky 2008 - 2010
ročníky 2008 - 2010
ročníky 2006 - 2008
ročníky 2006 - 2008

KATEGORIE:

Družstva všech škol na území ČR soutěží v příslušných věkových kategoriích.

Družstvo tvoří maximálně 12 závodníků (závodnic) ve všech úrovních soutěže.

Kategorie III – žáci 6. – 7. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií

(základní školy 2. stupeň + odpovídající nižší ročníky víceletých gymnázií)

Kategorie IV – žáci 8. – 9. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií

(základní školy 2. stupeň + odpovídající nižší ročníky víceletých gymnázií)

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto dvě podmínky:

• Družstvo je složeno z žáků jedné školy

• Členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou.

Obě dvě podmínky musí být splněny zároveň. Pokud žák opakuje ročník, startuje v té kategorii, které by odpovídal, pokud by ročník neopakoval. Start závodníka je možný jen v jedné kategorii v rámci jednoho stupně soutěže.

Soutěže

Kategorie IV chlapci 60 m, 1500 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg
Kategorie III chlapci 60 m, 1000 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie III děvčata 60 m, 600 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie IV děvčata 60 m, 800 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

DISCIPLÍNY:

Kategorie IV - st. žáci
60 m, 1500 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4 kg, štafeta 4 x 60m

Kategorie IV - st. žákyně
60 m, 800 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3 kg, štafeta 4 x 60m

Kategorie III - ml. žáci
60 m, 1000 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150 g, štafeta 4 x 60 m

Kategorie III - ml. žákyně
60 m, 600 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150g, štafeta 4 x 60 m

SOUTĚŽNÍ ŘÁD:

Okresní kola a krajská finále organizuje ČAS ve spolupráci s krajskými úřady. Republikové finále organizuje ČAS. Závodí se podle pravidel atletiky, rozpisu pro organizaci PR a propozic okresních kol a krajských finále.

Ve skoku do dálky a vrhu koulí mají na všech úrovních soutěže všichni účastníci čtyři pokusy.  V hodu kriktevoým míčkem budou mít závodníci 2+2 pokusy. Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje po celou dobu soutěže o 4 cm a to od základní výšky pro kat. ml. žákyně 106 cm, pro kat. ml. žáci a st. žákyně 114 cm a pro kat. starší žáci 122 cm. Ve všech úrovních soutěže platí pro startování sprintů pravidlo o možnosti jednoho chybného startu.

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ POKYNY:

Závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozic. Ve všech kolech PR (OK, KF a RF) mají všichni závodníci/závodnice ve skoku dalekém, vrhu koulí a hodu kriketovým míčkem 4 soutěžní pokusy. Ve všech kolech PR se ve skoku vysokém po celou dobu soutěže zvyšuje po 4 centimetrech.

DOKLADY PRO START:

Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

OMEZENÍ STARTŮ:

Závodník může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo můžou startovat 3 závodníci/závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva nejlepší bodují. Družstvo tvoří maximálně 12 závodníků/závodnic (10+2 náhradníci) na všech úrovních soutěže (OF, KF, RF). V běhu na 4 x 60 m můžou startovat za družstvo dvě štafety, boduje lepší štafeta.

BODOVÁNÍ:

Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín. Při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo ve větším počtu disciplín větší počet bodů.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena  od 7:30 hodin v modrém cílovém domku, kde vedoucí do 8:15 hodin upraví svoje soupisky dle aktuálního stavu.

Během závodů bude závodní kancelář umístěna v prostoru cíle.

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do pondělí 9.5.2022 do 18:00 hodin.

Zdravotní služba

Zajištěna pracovníky ČČK. Bude umístěna v bílém stanu v blízkosti cíle.

Časový pořad

středa, 11.5.2022

Čas Disciplíny
08:40 4x60 m Žcm
08:50 4x60 m Žci
09:00 4x60 m Žkm
09:10 4x60 m Žky
09:20 výška Žky výška Žci dálka Žkm dálka Žcm koule 3kg Žky kriket Žkm
09:30 60 m Žkm
09:45 60 m Žky
10:00 60 m Žcm
10:15 60 m Žci
10:40 výška Žcm výška Žkm dálka Žci dálka Žky koule 4kg Žci kriket Žcm
11:00 600 m Žkm
11:25 1000 m Žcm
11:50 1500 m Žci
12:15 800 m Žky