Krajské finále Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Středočeský kraj

propozice_hlavicka_PR
logo_PR

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

25.05.2022

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Hana Koptíková hkoptikova@atletika.cz
Ředitel závodu Mgr. Antonín Morávek +420732107017 antonio.moravek@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Josef Holub
Lékař ČČK

Startují

ročníky 2008 - 2010
ročníky 2008 - 2010
ročníky 2006 - 2008
ročníky 2006 - 2008

Do krajského kola  postupjí vítězové  okresů.

Soutěže

Kategorie IV chlapci 60 m, 1500 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg
Kategorie III chlapci 60 m, 1000 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie III děvčata 60 m, 600 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie IV děvčata 60 m, 800 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozic. Ve všech kolech PR (OK, KF a RF) mají všichni závodníci/závodnice ve skoku dalekém, vrhu koulí a hodu kriketovým míčkem 4 soutěžní pokusy. Ve všech kolech PR se ve skoku vysokém po celou dobu soutěže zvyšuje po 4 centimetrech.

DOKLADY PRO START: Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

OMEZENÍ STARTŮ: Závodník může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo můžou startovat 3 závodníci/závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva nejlepší bodují. Družstvo tvoří maximálně 10 závodníků/závodnic na všech úrovních soutěže (OF, KF, RF). V běhu na 4 x 60 m můžou startovat za družstvo dvě štafety, boduje lepší štafeta.

BODOVÁNÍ: Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín. Při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo ve větším počtu disciplín větší počet bodů. Boduje se za pomoci počítačového programu Atletická kancelář - Pohár rozhlasu.

ZÁKLADNÍ VÝŠKY

ml.žáci 125 a dále po 4 cm

ml.žákyně 115 a dále po 4 cm

st.žáci 140 a dále po 4 cm

st.žákyně 120 a dále po 4 cm

 

V HODU KRIKETOVÝM MÍČKEM budou mít závodníci 2 + 2 pokusy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena  od 8:00 hodin v mopdrém cílovém domku, kde vedoucí do 8:45 hodin upraví svoje soupisky dle aktuálního stavu.

Během závodů bude závodní kancelář umístěna v prostoru cíle.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do úterý 24.5.2022 do 18:00 hodin.

Zdravotní služba

Zajištěna pracovníky ČČK. Bude umístěna v bílém stanu v blízkosti cíle.

Časový pořad

středa, 25.5.2022

Čas Disciplíny
08:00
09:00
09:15
09:40 4x60 m Žcm
09:50 4x60 m Žci
10:00 4x60 m Žkm
10:10 4x60 m Žky
10:20 výška Žci výška Žky dálka Žcm dálka Žkm koule 3kg Žky kriket Žkm
10:30 60 m Žkm
10:45 60 m Žky
11:00 60 m Žcm
11:15 60 m Žci
11:40 výška Žkm výška Žcm dálka Žky dálka Žci koule 4kg Žci kriket Žcm
12:00 600 m Žkm
12:15 1000 m Žcm
12:30 1500 m Žci
12:45 800 m Žky
13:30