Kladivo na čarodějnice

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Praha Královské Vinohrady

Datum

30.04.2022

Místo

Praha - Vinohrady (Polská 2400/1a)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Karel Svoboda
Hlavní rozhodčí Ing. Jaroslav Fic
Výsledky zpracoval Anita Ešpandrová 723117238 atletika@vinpr.cz

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci kladivo 5kg
Dorostenky kladivo 3kg
Juniorky kladivo 4kg
Junioři kladivo 6kg
Muži kladivo 7,26kg
Ženy kladivo 4kg
Žáci kladivo 4kg
Žákyně kladivo 3kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den konání závodu od 11 hodin v místě konání závodu.

Startovné

Startovné 100kč/disciplína.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 21.4.2022 do 29.4.2022 do 22h nebo na místě v den konání závodů.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v závodní kanceláři.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 30.4.2022

Čas Disciplíny
12:00 kladivo 3kg Žky Finále kladivo 4kg Žci Finále
13:30 kladivo 3kg Dky Finále kladivo 5kg Dci Finále
15:00 kladivo 4kg Ž Finále kladivo 4kg Jky Finále
16:30 kladivo 6kg Jři Finále kladivo 7,26kg M Finále