Přebor Prahy v hodu kladivem M + Ž + Jky + Jci

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Praha Královské Vinohrady

Datum

18.05.2022

Místo

Praha - Vinohrady (Polská 2400/1a, Praha 2)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana 602 699 900 msmetana@atletika.cz
Ředitel závodu Martin Ešpandr 607577708 espik@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Jaroslav Fic
Výsledky zpracoval Anita Ešpandrová 723117238 kocicit@seznam.cz

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Soutěže

Juniorky kladivo 4kg
Junioři kladivo 6kg
Muži kladivo 7,26kg
Ženy kladivo 4kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 15 hodin v domku na konci rovinky.

Startovné

80 Kč za každý přihlášený a potvrzený start závodníků pražských oddílů.

200 Kč za každý přihlášený a potvrzený start závodníků mimopražských oddílů/klubů.

Startovné hradí oddíly a kluby v hotovosti v závodní kanceláři!

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 11.5.2022 do 16.5.2022 do 23:55.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v závodní kanceláři.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u závodní kanceláře. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 18.5.2022

Čas Disciplíny
18:00 kladivo 6kg Jři Finále kladivo 7,26kg M Finále
19:00 kladivo 4kg Ž Finále kladivo 4kg Jky Finále