Štafetový pohár - okresní kolo Cheb

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SKP Union Cheb z.s.

Datum

21.04.2022

Místo

Cheb (Koželužská ul.)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Lucie Markusková 734321414 lmarkuskova@atletika.cz
Vedoucí projektu Hana Koptíková hkoptikova@atletika.cz
Ředitel závodu Jacek Přibáň 777 740 235 ck.brigateam@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Petr Učík
Výsledky zpracoval Lucie Markusková

Startují

ročníky 2012 - 2015
ročníky 2012 - 2015
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2010 - 2012

Účastníci

Družstva základních škol žáků a žákyň prvního stupně.

Družstvo tvoří 16 žáků ve složení:

  • 4 dívky (1. - 3. třída-ročník narození 2015, 2014, 2013, 2012)
  • 4 chlapci (1. - 3. třída-ročník narození 2015, 2014, 2013, 2012)
  • 4 dívky (4. - 5. třída-ročník narození 2012, 2011, 2010)
  • 4 chlapci (4. - 5. třída-ročník narození 2012, 2011, 2010)

Pozn.: Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy.

 

 

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Pravidla

Startuje se ze startovní čáry z polovysokého startu. Běhy budou uspořádány po čtyřech až pěti štafetách (podle počtu přihlášených). Závodníci a závodnice hned po startu sbíhají do vnitřní dráhy. Předávací území (20 m) je viditelně vyznačeno (kužely, praporky apod.). Soutěžící mladší věkové kategorie si mohou předávat štafetový kroužek. Ostatní štafety předávají štafetový kolík. Čas štafet v okresním kole může být měřen ručně.

Hodnocení

Časy všech 3 štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů.

U štafety 8 x 200 m se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje štafeta 8 x 200 m. Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí. 

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v budově přímo u atletické dráhy - na atletickém stadionu od 9:00 hodin. Vedoucí zde upřesní jmenovité seznamy dětí a odevzdají přihlášku k soutěži.

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to do 19.4.2022 do 20.hodin.

Časový pořad

čtvrtek, 21.4.2022

Čas Disciplíny
09:00 Prezentace škol a porada vedoucích
10:00 8 x 100 m 1-3 sm Běh
10:15 8 x 100 m 4-5 sm Běh
10:30 dálka 4-5 sm Finále medicinbal 4-5 sm Finále
11:00 dálka 1-3 sm Finále medicinbal 1-3 sm Finále
11:30 8x200 mA 1-5 sm Běh
11:40 8x200 mB 1-5 sm Běh
12:00 Vyhlášení vítězů