Štafetový pohár - okresní kolo Liberec

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Slovan Liberec, z.s.

Datum

28.04.2022

Místo

Liberec (Sport Park Liberec Horní Růžodol atletický stadion)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Hana Koptíková hkoptikova@atletika.cz
Ředitel závodu Karel Šebelka 725338777 karelsebelka@seznam.cz

Startují

ročníky 2012 - 2015
ročníky 2012 - 2015
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2010 - 2012

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v domku pro kameru nad cílem od 9:00 hodin.

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to od 7.4.2022 do 18:00 27.4.2022

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 9:00 v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v ___ Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

čtvrtek, 28.4.2022

Čas Disciplíny
08:30 Prezentace štafet
09:00 Porada vedoucích
09:30 8 x 100 m 1-3 sm Běh 1
09:45 8 x 100 m 4-5 sm Běh 1
10:00 medicinbal 1-3 sm 1
10:05 dálka 1-3 sm 1
10:30 medicinbal 4-5 sm 1
10:35 dálka odr. 4-5 sm 1
11:00 8x200 mA 1-5 sm Běh A
11:10 8x200 mB 1-5 sm Běh B
11:30 Vyhlášení výsledků