Štafetový pohár - okresní kolo Olomouc

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.

Datum

20.04.2022

Místo

Olomouc (Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Hana Koptíková hkoptikova@atletika.cz
Ředitel závodu Rakowski Zdeněk 777 140 357 rakowski@centrum.cz
Hlavní rozhodčí David Uhlíř
Časomíru zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.
Výsledky zpracoval Novotný Robert

Startují

ročníky 2012 - 2015
ročníky 2012 - 2015
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2010 - 2012

Družstva základních škol žáků a žákyň prvního stupně.

Družstvo tvoří 16 žáků ve složení:

 • 4 dívky (1. - 3. třída-ročník narození 2015, 2014, 2013, 2012)
 • 4 chlapci (1. - 3. třída-ročník narození 2015, 2014, 2013, 2012)
 • 4 dívky (4. - 5. třída-ročník narození 2012, 2011, 2010)
 • 4 chlapci (4. - 5. třída-ročník narození 2012, 2011, 2010)

Pozn.: Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy.

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Technická ustanovení

Štafety smíšené:

 • 8 x 100 m  (1.-3. třída-ročník narození 2015, 2014, 2013, 2012)
 • 8 x 100 m (4.-5. třída-ročník narození 2012, 2011, 2010)
 • 8 x 200 m  vybraní závodníci školy, kteří již startovali ve štafetách 8x100m s následujícím rozdělením:
  2 dívky + 2 chlapci (1. - 3. třída-ročník narození 2015, 2014, 2013, 2012)
  2 dívky + 2 chlapci (4. - 5. třída-ročník narození 2012, 2011, 2010)
 • 8 x 200 m "B" závodníci, kteří neběželi ve štafetě 8 x 200 m "A"

Pravidla:
Startuje se ze startovní čáry z polovysokého startu. Běhy budou uspořádány po čtyřech až pěti štafetách (podle počtu přihlášených). Závodníci a závodnice hned po startu sbíhají do vnitřní dráhy. Předávací území (20 m) je viditelně vyznačeno (kužely, praporky apod.). Soutěžící mladší věkové kategorie si mohou předávat štafetový kroužek. Ostatní štafety předávají štafetový kolík. Čas štafet v okresním kole může být měřen ručně.

Hodnocení:
Časy všech 3 štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů.
U štafety 8 x 200 m se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje štafeta 8 x 200 m. Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí. Soutěž ve skoku a hodu se do celkových výsledků nezapočítává.

Doplňkové disciplíny (v případě republikového finále se doplňkové disciplíny nekonají a jsou nahrazeny programem Atletika pro děti):
Z důvodu rozvoje všestrannosti nejmladších atletů zařazujeme soutěž ve skoku dalekém a hodu medicinbalem. Tyto disciplíny vyplní prostor, kdy děti čekají na další start štafetového běhu. Do celkového hodnocení výsledků Štafetového poháru se nezapočítávají. Dle výsledků ve skoku a hodu se vyhlašují vítězové v závodě a kategoriích 1. – 3. třída a 4. – 5. třída chlapci a děvčata zvlášť.

Skok daleký z místa:
1. - 3. třída-ročník narození 2015, 2014, 2013, 2012 žáci, žákyně

Skok daleký z místa:
4. - 5.třída-ročník narození 2012, 2011, 2010 žáci, žákyně

Hod 1 kg medicinbalem:
Všechny ročníky - žáci a žákyně.

 

Pravidla:

Skok daleký z místa:
Provádí se snožmo, místo odrazu označeno čárou (ne z hrany doskočiště), měří se od čáry odrazu k místu doskoku dle pravidel atletiky. Výkony se zaznamenávají v metrech (např. 1,15 m). Každý závodník má 2 pokusy, které následují hned za sebou. Započítává se lepší výkon.

Hod medicinbalem 1 kg: 
děti házejí medicinbalem oběma rukama z místa od vyznačené čáry. Ve stoji rozkročném se zakloní a obouruč odhodí co nejdále, jako při autovém vhazování ve fotbale. Po odhodu je povoleno překročit místo odhodu ve směru hodu. Každý atlet má 2 pokusy, které absolvuje hned za sebou, lepší z obou výsledků se započítává. Výsledky z doplňkových disciplín se do celkového pořadí nezapočítávají.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají základní školy elektronicky prostřednictvím webu www.stafetovypohar.cz/prihlaska.
Přihlášku potvrzenou ředitelstvím školy je nutné odevzdat v písemné podobě při prezentaci.
Do okresního kola bude zařazeno maximálně 30 ZŠ. Školy, které jsou již přihlášené nad oficiální počet 30 škol a jsou registrované jako náhradníci se mohou závodu zúčastnit.
Uzavírka přihlášek je v úterý 19.4.2022. v 18 hodin.

Do okresního kola doporučujeme zařadit prvních 15 přihlášených škol, dle možností pořadatele může být počet i vyšší. 
Do krajského kola postupují u krajů, které mají 5 okresních kol, první dvě školy z okresního kola. U krajů s počtem okresních kol 6 a více postupuje vítězná škola. Další školy do celkového počtu 15 zúčastněných škol jsou vybírány podle nejrychlejších časů z okresních kol. Do republikového finále postoupí vítězná škola z krajského kola. Ukončení přihlášek je v 18 hodin den před konáním závodu.

Doklady pro start:
Podmínkou je přihláška v elektronické podobě a předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména a úplná data narození všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

Výsledky

První dvě školy postupují do krajského kola + další školy podle nejrychlejších časů z okresních kol do konečného počtu 15 škol na krajském finále. 

Odměny

 • Republikové finále: školy na 1. – 3. místě obdrží diplomy, medaile, poháry a věcné ceny.
 • Krajská kola: školy na 1. – 3. místě obdrží diplomy, medaile, poháry.
 • Okresní a krajská kola: školy na 1. – 3. místě v celkovém pořadí obdrží diplomy, poháry. Závodníci a závodnice v hodu medicinbalem, skoku z místa a skoku dalekém, kteří se umístí na 1. místě obdrží medaile.

Zdravotní služba

Zdravotní zabezpečení v průběhu celé soutěže zajišťuje Český červený kříž. 

Časový pořad

středa, 20.4.2022

Čas Disciplíny
08:30 Prezentace štafet
09:00 Porada vedoucích
09:30 Slavnostní zahájení
09:45 dálka 1-3 zci dálka 1-3 zky dálka 4-5 zci dálka 4-5 zky medicinbal 4-5 zky medicinbal 4-5 zci medicinbal 1-3 zky medicinbal 1-3 zci
10:00 8 x 100 m 1-3 sm Běh
10:30 8 x 100 m 4-5 sm Běh
11:00 8x200 mA 1-5 sm Běh
11:15 8x200 mB 1-5 sm Běh

Další informace

Obecné propozice soutěže a veškeré informace najdete na www.stafetovypohar.cz

Kontaktní informace:
Robert Novotný, email: rnovotny@atletika.cz, tel: +420 603 948 958