Štafetový pohár - okresní kolo Chrudim

propozice_hlavicka_SP
logo_SP CHRUDI_Logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Chrudim, z.s.

Datum

12.04.2022

Místo

Chrudim (Letní stadion, V Průhonech 685, Chrudim)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Hana Koptíková hkoptikova@atletika.cz
Ředitel závodu Karel Fiedler +420 603365033 karel.fiedler@email.cz

Startují

ročníky 2012 - 2015
ročníky 2012 - 2015
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2010 - 2012

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída

Technická ustanovení

Časy všech tří štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů.

U štafety na 8x200 m A a 8x200 m B se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje čas ve
štafetě na 8x200 m.

Během závodu štafet budou vloženy závody ve skoku z místa a hod medicinbalem.

Do krajského finále postupují první 2 školy. Další školy do celkového počtu 12 zúčastněných škol jsou vybírány podle nejrychlejších časů z okresních kol.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to od 25.3. do 7.4.2022

Časový pořad

úterý, 12.4.2022

Čas Disciplíny
08:00 prezence
08:45 zahájení
09:00 8 x 100 m 1-3 sm
09:30 8 x 100 m 4-5 sm
10:00 8x200 mA 1-5 sm
10:15 8x200 mB 1-5 sm
11:00 vyhlášení