Štafetový pohár - okresní kolo Pardubice

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ŠAK Pardubice, Benešovka, z. s.

Datum

04.05.2022

Místo

Pardubice (Městský atletický stadion na Dukle )

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Hana Koptíková hkoptikova@atletika.cz
Ředitel závodu Martin Skřivánek 777263390 skrivy@seznam.cz

Startují

ročníky 2012 - 2015
ročníky 2012 - 2015
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2010 - 2012

Účastníci

Družstva základních škol žáků a žákyň prvního stupně.

Družstvo tvoří 16 žáků ve složení:

  • 4 dívky (1. - 3. třída-ročník narození 2015, 2014, 2013, 2012)
  • 4 chlapci (1. - 3. třída-ročník narození 2015, 2014, 2013, 2012)
  • 4 dívky (4. - 5. třída-ročník narození 2012, 2011, 2010)
  • 4 chlapci (4. - 5. třída-ročník narození 2012, 2011, 2010)

Pozn.: Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy.

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída

Technická ustanovení

Časy všech tří štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů. Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí.

U štafety na 8x200 m A a 8x200 m B se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje čas ve štafetě na 8x200 m.

Během závodu štafet budou vloženy závody ve skoku z místa a hod medicinbalem.

Do krajského finále (12.5. Vysoké Mýto) postupují první 2 školy. Další školy do celkového počtu 12 zúčastněných škol jsou vybírány podle nejrychlejších časů z okresních kol.
 

Pravidla

Startuje se ze startovní čáry z polovysokého startu. Běhy budou uspořádány po čtyřech až pěti štafetách (podle počtu přihlášených). Závodníci a závodnice hned po startu sbíhají do vnitřní dráhy. Předávací území (20 m) je viditelně vyznačeno (kužely, praporky apod.). Soutěžící mladší věkové kategorie si mohou předávat štafetový kroužek. Ostatní štafety předávají štafetový kolík. Čas štafet v okresním kole může být měřen ručně.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to od 11.4. do 30.4.2022 23:59.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 4.5.2022

Čas Disciplíny
08:00 Prezence
08:45 Zahájení
09:00 8 x 100 m 1-3 sm
09:30 8 x 100 m 4-5 sm
10:00 8x200 mA 1-5 sm
10:15 8x200 mB 1-5 sm
11:00 Vyhlášení