Štafetový pohár - okresní kolo Klatovy

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Klatovy, ZŠ Plánická Klatovy

Datum

29.04.2022

Místo

Klatovy (atletický stadion v Klatovech, Nerudova 947, Klatovy III, 339 01 Klatovy)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Hana Koptíková hkoptikova@atletika.cz
Ředitel závodu Mgr. Václav Šelmát 736 168 067 vaclavselmat@seznam.cz
Lékař Mgr. Václav Šelmát

Startují

ročníky 2012 - 2015
ročníky 2012 - 2015
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2010 - 2012

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a do 25.4.2022 22:00.

 

Systém soutěže:       

Časy všech tří štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů.

U štafety 8x200 m A, 8x200 m B se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje čas ve štafetě 8x200 m.

Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí.

 

Postup:                     

Do okresního kola bude zařazeno prvních 15 přihlášených škol z okresu.
Do krajského kola postupují u krajů, které mají méně než 5 okresních kol, první dvě školy z okresního kola. U krajů s počtem okresních kol vyšším než 5 jen vítězná škola. Další školy do celkového počtu 15 zúčastněných škol jsou vybírány podle nejrychlejších časů z okresních kol.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v omezené míře v prostorách zimního stadionu a prostorách Atletiky Klatovy. Šatny budou neuzamykatelné, pořadatel za věci v šatnách neručí.

Výsledky

První tři školy v absolutním pořadí obdrží diplomy, medaile a poháry.

Časový pořad

pátek, 29.4.2022

Čas Disciplíny
09:00 Prezentace štafet
09:20 Porada vedoucích
09:30 Společná rozcvička
09:50 Zahájení
10:00 dálka 4-5 sm 8 x 100 m 1-3 sm medicinbal 4-5 sm
11:00 dálka 1-3 sm 8 x 100 m 4-5 sm medicinbal 1-3 sm
12:15 8x200 mA 1-5 sm
12:30 8x200 mB 1-5 sm
13:00 Vyhlášení výsledků

Další informace

Systém soutěže:        Časy všech tří štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů.

                                   U štafety 8x200 m A, 8x200 m B se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje čas ve štafetě 8x200 m.

                                   Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí.

 

Postup:                     

Do okresního kola bude zařazeno prvních 15 přihlášených škol z okresu.
Do krajského kola postupují u krajů, které mají méně než 5 okresních kol, první dvě školy z okresního kola. U krajů s počtem okresních kol vyšším než 5 jen vítězná škola. Další školy do celkového počtu 15 zúčastněných škol jsou vybírány podle nejrychlejších časů z okresních kol.

Soupisky, řádně potvrzené ředitelstvím školy: 1 x Prezenční listina soutěžících ve sportovních soutěžích pro středisko služeb školám (2a).

Soutěž je financovaná z rozpočtu MŠMT, ČAS, PKAS.