2. Den sprintu a překážek v Rudné

Ar logo JPG

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ATLETIK RUDNÁ

Datum

11.06.2022

Místo

Rudná (Masarykova 878/115, 252 19 Rudná)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Mgr. Miroslav Donchev 775659572 atletikarudna@seznam.cz
Ředitel závodu Mgr. Miroslav Donchev 775659572 atletikarudna@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Lukáš Lebr
Technický ředitel Miroslav Pavlíček
Hlasatel Jakub Žák
Lékař Martin Ceman
Časomíru zajišťuje Pavel Průša
Výsledky zpracoval Pavel Průša 605503270

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012
ročníky 1923 - 2021

Závodí se dle pravidel atletiky a těchto propozic.
Všechny běhy jsou finálové.V technických disciplínách mají závodníci 3 pokusy a prvních osm nejlepších podle výkonu postoupí do finále, kde mají další 3 pokusy.
Prezentace u disciplín provádí vrchník přímo v sektoru vždy 15 min před plánovaným začátkem soutěže.
Povoleny jsou hřeby max. 6 mm.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 800 m, koule 5kg
Dorostenky 100 m, 800 m, 100 m př., koule 3kg
Atletická přípravka-hoši 60 m
Atletická přípravka-dívky 60 m
Žáci 60 m, 150 m, 800 m, 100 m př., 4x60 m, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 100 m př., 4x60 m, koule 3kg

Technická ustanovení

Atletický stadion má 250m dlouhou tartanovou dráhu, 3 dráhy na obvodu a 4 dráhy na rovince, tartanové sektory pro výšku a dálku. Z bezpečnostních důvodech běhy na 60 m a 100 m překážek se běží ve třech drahách.
Prezentaci závodníků a závodnic bude provádět startér. Maximální počet závodníku a závodnic v kategorie je stanoven na 16 v bězích na 60m, 100 m, 60m př., 100 m př. a 18 na 150 m. Vzhledem k omezenému maximálnímu počtu startujících si pořadatel vyhrazuje právo škrtů z přihlášených závodníků, které budou oznámeny na stránkách https://www.atletikrudna.cz/ dně 3.06.2022 v 21.00 hod. Ne bude li publikace na webu startuji všechny přihlášeni závodnicí.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v cílovém pavilonu od 9:00 hod.

Startovné

Pro členy klubu Atletik Rudná zdarma. Ostatní 100,- Kč/start. Přihlášky na místě 150,- Kč/start. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od  28.5.2022 do 10.6.2022 do 21.00 hodin. Neregistrované závodníky přihlašují oddíly e-mailem na adresu arzavody@seznam.cz ve stejném termínu. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, ročník narození a název atletického oddílu (pokud je dítě členem).
Upozornění: Seznam přihlášeních publikován na stránky ČAS, ukazuje jen registrované závodnicí.

Šatny

Šatny a WC jsou k dispozici. Za odložené věcí pořadatel ne ručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v  9.00 hod.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu určuje vedoucí závodní kanceláři.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové strance Českého atletického svazu www.atletika.cz a na stránky atletikrudna.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna zdravotníkem závodů.

Časový pořad

sobota, 11.6.2022

Čas Disciplíny
09:30 koule 2kg Žkm Finále koule 3kg Žky Finále koule 3kg Dky Finále
10:00 koule 3kg Žcm Finále koule 4kg Žci Finále koule 5kg Dci Finále
10:40 100 m Dky Finále
10:50 100 m Dci Finále
11:00 100 m př. Žky Finále
11:10 100 m př. Žci Finále
11:20 100 m př. Dky Finále
11:30 60 m př. Žkm Finále
11:40 60 m př. Žcm Finále
11:50 60 m EleH Finále
11:55 60 m EleZ Finále
12:05 60 m Žky Finále
12:10 60 m Žci Finále
12:15 60 m Žkm Finále
12:20 60 m Žcm Finále
12:30 150 m Žky Finále
12:40 150 m Žci Finále
12:50 150 m Žkm Finále
13:00 150 m Žcm Finále
13:05 800 m Žci Finále 800 m Dci Finále 800 m Žcm Finále
13:10 800 m Dky Finále 800 m Žky Finále 800 m Žkm Finále
13:15 4x60 m Žkm Finále
13:20 4x60 m Žcm Finále
13:25 4x60 m Žky Finále
13:30 4x60 m Žci Finále

Parkování

Parkování je možně na přilehlé komunikaci v ul.Masarykova anebo V Aleji.

Další informace

Pro rozcvičování využívejte označené prostory. Časový pořad je orientační a pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.